Ваня Добрева: Българското образование е абсолютно синхронизирано с изискванията на Европейския съюз.

Интервю със Заместник- министърът на образованието и науката Ваня Добрева при посещението и в Сливен

Интервю със Заместник- министърът на образованието и науката Ваня Добрева при посещението и в Сливен.

-         Г-жо зам.-министър, доколко българското образование е синхронизирано с европейските изисквания?

-         Смея да твърдя, че българското образование е абсолютно синхронизирано с изискванията на Европейския съюз. Знаете, че ЕС няма специализирани директиви, които да налагат конкретни ангажименти от страна на националните правителства. Има препоръки, с които ние сме се съобразили и за наша огромна радост евродепутатите Илияна Йотова, Маруся Любчева, Кристиян Вигенин, Евгени Кирилов и Атанас Папаризов доста подпомогнаха нашата собствена ориентация във въпросите, дискутирани по линия на Европейския парламент. Когато българските евродепутати отидоха в Европарламента, те нямаха възможността да участват в дейността на Комисията по култура и образование. Но участваха активно в обсъждането на всички въпроси, които бяха подлагани на дискусия - и за културната идентичност, и за насърчаване на мобилността, и за проблемите пред професионалното образование, и за европейската квалификационна рамка.

-         Четиригодишният мандат на правителството вече е към своя край. Кои са най-значимите успехи на Министерството на образованието и културата през този период?

-         Доста нескромно е да коментирам постигнатото от нас до момента. Ние сме един изключително добре работещ екип, който подлага всяка своя стъпка на широка обществена дискусия. Образованието е сфера, която засяга всеки българин и ние винаги сме държали на този непосредствен диалог с хората. В областта на средното образование ще посоча Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищната подготовка и възпитание, която беше одобрена от Народното събрание. Чрез нея ние дадохме възможност през следващите 10 години да бъдат извършени ясни и обмислени стъпки за развитието на българското образование. Националната програма бе разгледана и обсъдена от всички гилдии и заинтересовани лица. Успяхме да въведем нова система за финансиране, делегирани бюджети, редица национални програми. Факт е, че парите, отпуснати за образование през 2005 г. сега са увеличени двойно. В началото на нашия мандат средствата бяха 1,3 млрд. лв., а в момента са 2,9 млрд. лв.

-         Член сте на Изпълнителното бюро на БСП. Каква е Вашата оценка за работата на правителството?

-         Правителството е коалиционно и е трудно да се каже, че БСП управлява. Този кабинет изпълняваше една социално-либерална програма, тъй като нашите партньори от ДПС и НДСВ са представители на либералите. В правителството имаше равнопоставеност на социалисти и либерали. Смятам, че правителството направи много важни стъпки и в областта на индустриализацията, и на привличането на инвестиции, и в социалната сфера, и в областта на образованието и науката. Но това е само началото. Тепърва трябва още по-ускорено  и по-целенасочено да се работи. Неслучайно един от акцентите в нашата платформа е да се продължи политиката на модернизация на страната, която да бъде съчетана с много ясна политика в областта на доходите. Това засяга всеки български гражданин.