Правителството отпуска 16,2 млн. лв. за Силистренската община

Силистра: Правителството ще отпусне 16 200 000 лева за Силистренската община

Силистра: Правителството ще отпусне 16 200 000 лева за Силистренската община. Средствата са регламентирани в Постановление за одобряване на бюджетни кредити по инвестиционната програма на Министерския съвет, което е обнародвано в Държавен вестник.

Според постановлението се одобряват допълнителни целеви субсидии за капиталови разходи по бюджетите на общините за 2009 година в размер на 155 000 000 лева.

            За Силистренската община са разчетени 16 200 000 лева за:

-         доизграждане на канализация и пречиствателна станция, асфалтиране на улици и основен ремонт на Природонаучния музей при резерват „Сребърна" в село Сребърна - 5 млн. лв.;

-         реконструкция на ул. Гено Чолаков" и археологическите разкопки на Южната крепостна стена в град Силистра - 1 млн. лв.;

-         съфинансиране по проекти - 2 млн. лв.

-         благоустрояване на междублокови пространства и асфартиране на улици в гр. Силистра - 7 млн. лв.

-         разширяване на Гробищния парк - 600 000 лв.;

-         благоустрояване - 600 000 лв.

 

Средствата се отпускат като компенсация за депонирането на 180 000 тона балирани отпадъци от столицата на Регионалното депо за твърди битови отпадъци в Силистра.