България продължава да е сред първите пет страни в Европа по ниско ниво на безработица

  Хасково: Това съобщи на среща с обществеността на Хасково социалния министър Емилия Масларова

 

Хасково: Това съобщи на среща с обществеността на Хасково социалния министър Емилия Масларова. Пазара на труда и запазването на работни места са сред основните приоритети на правителството. Програма за намаленото работно време и програма "В подкрепа на майчинството", ще дадат възможност да бъдат запазени работните места . По програма за намаленото работно време ще бъдат подпомогнати три предприятия от област Хасково. За да се финансира програмата ще бъдат поискани 60 милиона лева то Европейската комисия.Част от средствата предвидени по Националната програма за заетост също ще бъдат преразпределени за финансиране на програмата. Пенсионната система, майчинството и програмите за квалификация и преквалификация бяха част от обсъжданите на срещата теми.

В ранния следобед министър Масларова се срещна с представители на клуба на инвалидите.