Сергей Станишев: България трябва да се стреми към най-високите европейски стандарти в социалната сфера

Имаме чудесни постижения в областта на социалната сфера, но е необходимо още много, за да се превърнем в държава със самочувствие и всички граждани да се чувстват по-добре в собствената си страна

Имаме чудесни постижения в областта на социалната сфера, но е необходимо още много, за да се превърнем в държава със самочувствие и всички граждани да се чувстват по-добре в собствената си страна. България трябва да се стреми към най-високите европейски стандарти в тази сфера. Това каза министър-председателят Сергей Станишев по време на посещението си в Айтос. Заедно с министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова той посети санирания по проект „Красива България" дневен център за деца и възрастни с увреждания и детската градина „Здравец", която също предстои да бъде ремонтирана.

Като част от последователната политика на правителството в този сектор, за 2009 г. са заделени  60 млн. лв. за модернизация и рехабилитация на обекти в 160 общини, като броя на проектите достигна 240, припомни премиерът. През миналата година рязко е увеличена издръжката на социалните заведения, като за дневните центрове за хора с увреждания тя е 100%, а за домовете за деца лишени от родителски грижи - 50% . Това още веднъж говори за стабилна и последователна социална политика, добави той.

Премиерът изтъкна активната роля на Министерството на труда и социалната политика по отношение реновирането и рехабалитицията на домове за деца и възрастни с увреждания, чийто брой през последните години е достигнал 150. В рамките на този мандат са ремонтирани, модернизирани и открити нови обекти в социалния сектор, сферата на образователнието и здравеопазването, като общият им брой е  2500.  

Министърът на труда и социална политика Емилия Масларова  посочи, че в Айтоска община, в рамките на три години са реализирани 5 проекта по „Красива България" и 2 по социално-инвестиционния фонд, на стойност над милион и половина лева. Стремежът на правителството е да се съкращават административните разходи за сметка на услугите - не пари на ръка за социално подпомагане, а  пари за услуги, които хората да почувстват и  да използват, бе категорична Емилия Масларова.

В отговор на журналистически въпрос, относно възможностите за изграждане на индустриален бизнес парк в Айтос, премиерът припомни, че за пръв път тази година е в ход изграждането на публична компания за изграждане на индустриални бизнес паркове с капитал от 100 млн.лв. Това е един от начините ефективно да привлечем не само българските, но и чуждите инвеститори, създавайки добра бизнес среда и възможности за производство и трудова заетост. В най-скоро време очаквам да ми бъде представена концепцията за действие с конкретните критерии за подбор и насоченост, за да се определят и регионите, и териториите, където ще бъдат изградени такива индустриални зони. На тази база ще бъдат изготвени анализ и оценка на всички възможности за решаване на проблемите.

Министър-председателят отново припомни, че капиталовите разходи за общините се увеличават с допълнителни 150 млн.лв. Очакванията на правителството са,че всяка една община ще прецени и ще насочи средствата там, където това е най-необходимо и ефектът би се усетил най-бързо от гражданите и  местната икономика.

Относно полицейските протести, премиерът подчерта, че министърът на вътрешните работи прави всичко възможно за увеличаване на заплатите на българските полицаи, както и за подобряване на материалната база. Никога през последните години не е имало толкова много капиталови разходи, осигурени за МВР, каза още той. Сергей Станишев представи на журналистите справка от министъра на вътрешните работи за заплатите на полицаите през последните години. Според нея основното заплащане на редови полицай през 2004 г. е 441 лева, а през 2009 - 694 лв., за командир на екип - през 2004 - 489 лв, 2009 - 725 лв., като тези цифри не включват допълнителното възнаграждение. И това не е достатъчно. Служителите на МВР трябва да бъдат мотивирани, но всеки, който отправя искания към държавата, трябва съответно да ги съотнесе към реалното състояние на България в контекста на икономическата криза, посочи премиерът. Той отправи предупреждение към всеки, който иска да се заиграе политически с този сложен социален проблем, че всъщност провежда една опасна и най-вече безотговорна игра.