Сергей Станишев: Ще се борим за всяко работно място, за съдбата на всеки един човек

Премиерът Сергей Станишев представи пред европейските посланици предложение за засилване на сътрудничеството между страната и партньорите й   Имаме ясната политическа воля да продължим реформите във всички области

Премиерът Сергей Станишев представи пред европейските посланици предложение за засилване на сътрудничеството между страната и партньорите й

 

Имаме ясната политическа воля да продължим реформите във всички области. Това каза премиерът Сергей Станишев в Министерски съвет в началото на среща с посланиците на страните-членки на ЕС. Въпреки че България се оказа много по-добре подготвена и устоя на първите удари на кризата, ние сме наясно, че тази криза, която засяга всички страни в света, няма как да подмине България, каза премиерът. Премиерът посочи: „Ще се борим за всяко работно място, за съдбата на всеки един човек".

Премиерът представи пред посланиците предложението на правителството за засилване и подобряване на съществуващото сътрудничество между България и европейските й партньори. Целта е то да се разпростре върху други области от администрацията и да се използват най-ефикасните инструменти за ускоряване на реформите, провеждани от кабинета, като така се постигнат по-бързо резултатите, които ще позволят на страната ни да изпълни в цялост изискванията и да покрие очакванията от членството в ЕС. Това предложение ще бъде допълнително обсъждано със страните-членки и с Европейската комисия (ЕК) преди окончателното му формализиране.

Искаме да използваме безпрецедентната световна криза като възможност да задълбочим реформите в различни сектори и да направим България дългосрочно по-конкурентноспособна, за да излезем от кризата в по-добри позиции, подчерта той, изтъкна премиерът Сергей Станишев пред посланиците.

Като приоритетни области, в които ще се полагат допълнителни усилия, той открои борбата с корупцията и организираната престъпност, прозрачността при възлагане на обществените поръчки, превенцията на конфликта на интереси, ускоряване и ефективност на реформата в съдебната власт в рамките на изпълнявания от България Механизъм за сътрудничество и верификация в областта на Правосъдието и вътрешните работи (ПВР), подобряването на бизнес средата, повишаване на производителността на труда и др. Със специално внимание правителството работи и по управлението на европейските фондове по прозрачен публичен начин и най-вече на повишаването на административния капацитет.  

Още преди присъединяването си към ЕС България предприе широкомащабни реформи, с които отговорихме на стандартите за членство, допълни премиерът Сергей Станишев. Според него процесът на реформи във всички области за постигане на най-добрите стандарти и използването на най-добрите практики е постоянен за всяка държава, в т. ч. и за България, която като нов член продължава да се учи. Търсим възможностите натрупаният европейски опит да бъде адаптиран към българската административна традиция, за да постигнем най-добрите резултати за страната.

Министър-председателят оцени като много позитивен обмена, осъществяван със страните-членки през последните години в рамките на туининг проекти. Той изтъкна, че повече от 130 експерти от различни държави вече участват с експертния си потенциал в модернизацията на България в различни области. Според него тези добри резултати могат да станат още повече с предлаганото засилване на сътрудничеството. Именно затова правителството желае да го фоуксира в тези области, в които и ние самите сме забелязали някои слабости, които целим да преодолеем.

Премиерът уточни, че е провел разговор в ЕК по това предложение и е получил сериозна подкрепа за инициативата от председателя на Комисията Жозе Барозу. Предстоят срещи на представители на кабинета на министър-председателя с Генералния секретариат в Брюксел, на които предложението ще се обсъжда, за да се постигнат максимално добрите форми и механизми за това сътрудничеството.

В заключение министър-председателят Сергей Станишев изтъкна, че предложението не цели отмяната на Механизма за сътрудничество и верификация, който дава своите стимули за реформите в България, дава и своите резултати. Искането за допълнителна експертиза е за областите, които са извън обхвата на този механизъм. По силите ни е да постигнем най-добрите резултати за България и да се възползваме максимално от членството си в ЕС и вярвам, че този процес ще се ускори с подкрепата на вашите страни, каза още той пред европейските посланици.