Маруся Любчева подчерта необходимостта от недискриминация и предоставяне на адекватен достъп на бременните работнички до пазара на труда, както и на нужните условия за тяхното професионално развитие

"Необходимо предоставянето на адекватен достъп на бременните работнички до пазара на труда, с цел избягване на риска от дискриминация и създаването на необходимите условия за тяхното професионално развитие

"Необходимо предоставянето на адекватен достъп на бременните работнички до пазара на труда, с цел избягване на риска от дискриминация и създаването на необходимите условия за тяхното професионално развитие."

Това заяви българският евродепутат от Групата на Партията на европейските социалисти (ПЕС) Маруся Любчева по време на заседание на пред Комисията по правата на жените и равенството между половете в ЕП в Страсбург, на което беше обсъдено изменението на Директивата за  въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки.

В изказването си Маруся Любчева  подчерта, че на практика има много примери, които доказват, че бременните жени нямат равен достъп до пазара на труда и това трябва да се промени категорично.

"В моята страна протича специална кампания, насочена към закрила на майчинството. От началото на тази година действа промененото законодателство, което дава право  и на  бащинство. Постигнато е повече, от колкото се настоява в тази директива и именно това ми дава правото да подкрепя напълно предложението за изменение", изтъкна българският евродепутат.

"Трябва да създадем необходимите условия за автоматична промяна на трудовото възнаграждение на жени в отпуск по майчинство, когато в съответната служба настъпва такава промяна с оглед избягване на изкуственото прекъсване на отпуска с цел ползване на по-благорлиятни условия за трудово възнаграждение" подчерта още в изказването си Маруся Любчева.

"Целесъобразно е да се помисли и за осигуряване на удобен достъп до медицинско обслужване на бременните работнички, съобразен с работното време", припомни в заключение българският евродепутат.