Парламентарни избори 2005 г.

Фев 01, 2007 Новини Избори 1 3254

                Брой на секционните комисии  11641 Брой на секционните избирателни комисии,представили протоколи за гласуването  11641 Брой на избирателите в основните избирателни списъци (сумата на числата по т

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой на секционните комисии 

11641

Брой на секционните избирателни комисии,представили протоколи за гласуването 

11641

Брой на избирателите в основните избирателни списъци (сумата на числата по т.1 от протоколитена СИК)

6643921

Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата по т.2 от протоколите на СИК)

57139

Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци (сумата на числата по т.3 от протоколите на СИК)

3670773

Брой на удостоверенията за гласувалите на друго място плюс броя на декларациите на студенти иученици (сумата на числата по т.4 от протоколите на СИК)

57091

Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата на числата по т.5 от протоколите на СИК)

3670802

Брой на намерените бюлетини,в които не е отразен вотът на избирателя и които съдържат двапечата на СИК (сумата на числата по т.6 от протоколите на СИК)

58683

Брой на намерените бюлетини с отбелязян вот за две или повече различни кандидатски листи икоито съдържат два печата на СИК (сумата на числата по т.7 от протоколите на СИК)

36867

Брой на намерените бюлетини,които не съдържат два печата на СИК (сумата на числата по т.8 от протоколите на СИК)

2314

Брой на недействителните гласове (сумата на числата по т.9 от протоколите на СИК)

97865

Брой на намерените бюлетини с отбелязан вот за една кандидатска листа и които съдържат двапечата на СИК (брой на действителните гласове)(сумата на числата по т.10 от протоколите на СИК)

3572932

 

Кандидатски листи

Гласове

Проценти

1

„ФЕДЕРАЦИЯ НА СВОБОДНИЯ БИЗНЕС -СЪЮЗ БЪЛГАРИЯ "

12196

0.33

2

ДВИЖЕНИЕ „НАПРЕД БЪЛГАРИЯ "

10275

0.28

3

„КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ -БСП,ПБС,ПД -СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ,ДСХ,П.„РОМА ",КПБ,БЗНС - АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ,ЗПБ "

1129196

30.95

4

СНД „ГРАНИТ

5923

0.16

5

„КАМАРА НА ЕКСПЕРТИТЕ "

3649

0.1

6

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ (НДСВ)

725314

19.88

7

КОАЛИЦИЯ „ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ "

8420

0.23

8

„ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ " ((ДСБ)

234788

6.44

9

НК „ДА ЖИВЕЙ БЪЛГАРИЯ!"

12622

0.35

10

ПД „ЕВРОРОМА "

45637

1.25

11

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА (ПАРТИИ БСД,НДПС И ОБТ)

47410

1.3

12

СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ,БЗНС -НАРОДЕН СЪЮЗ,ВМРО -БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ-КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "

189268

5.19

13

НОВОТО ВРЕМЕ

107758

2.95

14

КОАЛИЦИЯ „АТАКА "

 296848

8.14

15

ФАГО

18326

 0.50

16

„ОБЕДИНЕНА ПАРТИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ " ((ОППБ)

12760

0.35

17

ДПС „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ "

  467400

12.81

18

БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ (БХК)

21064

 0.58

19

ОДС -СДС,ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ,ДВИЖЕНИЕ „ГЕРГЬОВДЕН ",БЗНС НС -БЗНС,ДРОМ

280323

7.68

20

Н.З.П.„НИКОЛА ПЕТКОВ "

1918

0.05

21

ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ -ПСД

2203

0.06

22

„РОДЕН КРАЙ "

2052

 0.06

 

Общо за всички 13 независими кандидати

12827

 0.35

 

 

 

 

 

Всичко

3648177

100

Според протоколите на РИК няма избран независим кандидат.
Четирипроцентовият изборен праг е 145927.08 гласа или закръглено на-горе 145928 Той е преминат от следните партии и коалиции:3.КБ,6.НДСВ,8 .ДСБ,12 .БНС,14 .Атака,17.ДПС,19.ОДС,които участват в разпределението на мандатите.Разпределението на мандатите в На родното събрание (след прилагането на метода на Д ‘Ондт-ДВ,бр.38/2005 г.,чл.15),съобразно получените в цялата страна.

Кандидатски листи

Брой

%

Брой

%

 

 

гласове

гласове

мандати

мандати

3

„КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД СОЦИАЛДЕМО-КРАТИ , ДСХ, П.„РОМА ", КПБ, БЗНС -АЛ. СТАМБО-ЛИЙСКИ, ЗПБ.

1129196

30.95

82

34.17

6

"НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" (НДСВ)

725314

19.88

53

22.08

8

„ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ " (ДСБ)

234788

6.44

17

7.08

12

СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, БЗНС -НАРОДЕН СЪЮЗ, ВМРО -БЪЛГАРСКО  НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ " (БНС)

189268

5.19

13

5.42

14

КОАЛИЦИЯ „АТАКА "

296848

8.14

21

8.75

17

ДПС „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ "

467400

12.81

34

14.17

19

ОДС - СДС, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ДВИЖЕНИЕ „ГЕРГЬОВДЕН ", БЗНС НС -БЗНС, ДРОМ

280323

7.68

20

8.33

 

 

 

 

 

 

 

Всичко

3323137

91.09

240

100