Второто заседание на Парламентарната асамблея ЕВРОНЕСТ се провежда в Азербайджан

  Днес, 3 април 2012 г

 

Днес, 3 април 2012 г., започна второто работно заседание на Парламентарната асамблея ЕВРОНЕСТ в Азербайджан, за първи път извън границите на Европейския съюз. „Присъствието на около 40 евродепутати от 13 европейски страни днес в Баку показва още веднъж ангажимента на ЕС към нашите съседи на Изток. Това е наш общ проект, основан на споделени отговорности и съвместна работа, който допълва Източното партньорство на парламентарно ниво. ЕВРОНЕСТ има за цел да насърчава демократичното управление, регионалното сътрудничество, добрите отношения и конструктивния диалог между нашите страни-членки", каза Кристиан Вигенин, който е съпредседател на Асамблеята. 

Вигенин допълни, че изграждането на ефективни работни отношения в многостранна организация е предизвикателство, но за да се преодолеят различията, е необходимо взаимно доверие и развитие на диалога между страните. „Ето че, само 11 месеца след създаването на нашата Асамблея, след интензивни политически дебати,  бе приет по един доклад във всяка от четирите парламентарни комисии на ЕВРОНЕСТ, три от които с единодушие".

Комисар Щефан Фюле подчерта, че „ЕВРОНЕСТ е много повече от поредната институция, създадена в рамките на Източното партньорство - това е инструмент за демократизация, обмен на добри практики между парламентите на страните от ЕС и на нашите партньори."

„През следващата година ще се проведат избори в четири от страните - членки на ЕВРОНЕСТ, каза Кристиан Вигенин. За тях това ще бъде възможност да покажат, че се придържат към европейските стандарти за честни и свободни избори".

В заключение, Вигенин допълни: „Надявам се парламентарните избори, които ще се проведат в Беларус да ни донесат надежда, че скоро ще можем да запълним празните места в тази зала и да посрещнем и представителите на белоруския парламент сред нас".

В началото на сесията, открита официално от Огтай Асадов, председател на парламента на Азербайджан, обръщения към присъстващите парламентаристи направиха Илхам Алиев, президент на Азербайджан, Мартин Шулц, председател на Европейския парламент (чрез видеопослание), Щефан Фюле, комисар по разширяването и европейската политика на съседство и представители на Комитета на регионите, Икономическия и социален съвет и на парламентите на Полша и Кипър, като членове на председателската Тройка на ЕС.

 

След дискусиите в пленарна зала и четирите доклада бяха приети с голямо мнозинство. Докладите се фокусираха върху въпроси, свързани с предизвикателствата пред бъдещето на демокрацията, включително въпроса за свободни и независими медии; енергийна сигурност и инфраструктура; насърчаване развитието на гражданското общество; както и с търговските споразумения между ЕС и страните - членки на Източното партньорство.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Парламентарната асамблея Евронест беше учредена с цел да укрепи Източното измерение на Политиката на съседство на ЕС чрез засилване на контактите и диалога между членове на ЕП и депутати от националните парламенти от страните, участващи в инициативата Източно партньорство.

Парламентарната асамблея Евронест работи в следните формати: пленарно заседание,четири постоянни комисии - по Политически въпроси, човешки права и демокрация; по Икономическа интеграция, сближаване на законодателствата и конвергенция с политиките на ЕС; по Въпросите на енергийната сигурност; по Социални въпроси, култура и гражданско общество, две работни групи (за Беларус, и за Правилника за дейността).

Съпредседатели на Асамблеята са Кристиан Вигенин, член на Европейския парламент, и Борис Тарасюк, председател на Комисията по европейска интеграция на украинския парламент.

Парламентарната асамблея Евронест проведе своето първо работно заседание в Страсбург на 14 и 15 септември 2011 г., преди Срещата на високо равнище на страните от Източното партньорство във Варшава в края на септември. Асамблеята се състои от 60 депутати от ЕП, и по 10 депутати от Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна. Беларус все още не е част от Асамблеята по политически причини.

Вижте повече:

► Уеб сайт на Парламентарната асамблея ЕВРОНЕСТ

► Програма на второто работно заседание на Парламентарната асамблея ЕВРОНЕСТ