Кристиан Вигенин е новият Специален представител за Източна Европа на Парламентарната асамблея на ОССЕ

09.09.2023

Президентът на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ПА на ОССЕ) Пиа Каума определи българският депутат Кристиан Вигенин за Специален представител за Източна Европа.

Неговият мандат включва задължението да следи развитието на ситуацията в региона на Източна Европа, да насърчава диалога между всички обществени групи, особено на парламентарно равнище с цел да подпомага ПА в приноса й за парламентарната дипломация, изграждането на доверие, помирението и улесняването на диалога. Задачите на специалния представител включват и координация с другите структури на ОССЕ, Парламентарната асамблея и други местни и международни фактори по регионални въпроси, особено по отношение на Молдова, Беларус и Украйна.

Президентът Пиа Каума очаква от Вигенин да предоставя съвети по възможни действия на Парламентарната асамблея в областта на новите му отговорности. В това си качество на Вигенин е възложено да се присъедини към създадения през юли тази година във Ванкувър Екип за парламентарна подкрепа на Украйна, който се оглавява от президента на Асамблеята.

Българският депутат, който от години работи активно в Асамблеята и понастоящем ръководи Групата на социалдемократите, социалистите и прогресивните в нея, заяви, че цени високо доверието на колегите от ПА на ОССЕ, но и си дава сметка пред какви трудности ще бъде изправен. „В същото време вярвам, че опитът ми ще помогне да изпълнявам успешно поставените задачи и да дам своя скромен принос за постигането на траен и справедлив мир в Украйна, за нарастването на доверието в региона на Източна Европа и гарантирането на сигурността на гражданите“, допълни Вигенин.

Есенната сесия на Асамблеята е планирана за 18-20 ноември в Ереван, Армения.