Общинското ръководство на социалистите в Стара Загора делегира свои членове в Областния съвет на партията

  Стара Загора: Социалистите издигнаха кандидатурата на доц

 

Стара Загора: Социалистите издигнаха кандидатурата на доц. Бойчо Биволарски за председател на Областния съвет на БСП – Стара Загора.
На 12 февруари се проведе редовно заседание на Общински съвет на БСП – Стара Загора. Дневният ред на заседанието включваше избор на делегирани членове от общинската организация, които ще попълнят състава на новосформиращият се Областен съвет на БСП. След провелата се дискусия и последвалото гласуване социалистите избраха за делегирани членове на областната партийна структура Антон Андреев, Георги Георгиев, Георги Гьоков, Диана Георгиева и Илия Златев.
Доц. Бойчо Биволарски – общински лидер на БСП, народните представители Петър Мръцков и Трифон Митев, и министър Евгений Желев влизат в състава на ОблС на БСП като регламентирани членове.
Социалистите издигнаха кандидатурата на доц. Бойчо Биволарски за председател на Областния съвет на БСП – Стара Загора.
Председателят запозна присъстващите с Изпълнението на бюджета на ОбС на БСП – Стара Загора за 2008г. и плана за 2009г. Обсъден и приет бе щата на ОбС на БСП – Стара Загора за 2009г.
Мария Колева – общински съветник от Коалиция „БСП, ПБС, ДСХ” представи проекта на Бюджет` 2009 на Община Стара Загора. В работата на заседанието участие взе Тодорка Кадиева – председател на Общинската контролна комисия на БСП – Стара Загора. Заседание на ОбС на БСП – Стара Загора, 12.02.09
Доц. Бойчо Биволарски – председател на ОбС на БСП – Стара Загора и Теодора Колева – секретар на ОбС на БСП – Стара ЗагораИван Кралев /в дясно/ беше председател на Комисията по избора на кандидатура за председателския пост и членове на Областния съвет на БСП – Стара Загора Мария Колева – общински съветник от Коалиция „БСП, ПБС, ДСХ”