Министър Гьоков: Разликата в плащанията на пенсионерите през януари спрямо декември ще бъде изплатена с пенсиите през февруари

Пенсиите са увеличени от 25 декември, разликата е в по-ниската ковид добавка

„Няма по-ниска пенсия за месец януари 2022 г. спрямо пенсията от месец декември 2021 г.” Това заяви министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков на изслушване в Народното събрание. Той уточни, че това се отнася както за пенсиите за трудова дейност, за пенсиите за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, за трудова злополука и за професионална болест и наследствените пенсии, така и за пенсиите, несвързани с трудовата дейност, социалната пенсия за  старост, социалната пенсия за инвалидност, пенсиите за военна и за гражданска инвалидност. 

Министърът припомни, че с решение на 46-то Народно събрание от 25 декември 2021 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст  е нарасна от 300 лв. на 370 лв. – увеличение с 23,3%, размерът на социалната пенсия за старост се е увеличил от 148,71 лв. на 170 лв – увеличение с 14,3%, размерът на максималният размер на пенсиите – от 1440 лв. на 1500 лв., увеличение с 4,3%, и процентът за всяка година осигурителен стаж се е увеличил от 1,2 на 1,35. Министър Гьоков подчерта, че средното увеличение на изплатените пенсии е 12,5%, което отговаря на 61,25 лв., и това се отнася за  2 милиона и 47 хиляди пенсионери.

Министър Гьоков обясни, че разликата е ковид добавките, които през декември са били 120 лв., а през януари – 60 лв., а не в размера на пенсията, която се е увеличила. Той обърна внимание, че трябва да се прави разлика между пенсии и добавката, която пенсионерите получават заради пандемията от Covid-19.  „За преодоляване на проблема е взето решение на пенсионерите, чийто доход е по-малък през януари, да се изплати еднократна сума, представляваща разликата между дохода им през декември и януари. Първите плащания ще бъдат извършени от НОИ с пенсиите за февруари. През февруари пенсионерите ще получат сумите и за януари, и за февруари. През следващите месеци ще се изплащат с пенсиите за съответния месец и плащането като цяло пенсия плюс ковид добавка ще е равно на декемврийското”, съобщи той.

В отговор на въпроси на народни представители министър Гьоков каза още, че ковид добавката е гласувана да се изплаща до юни месец, но с решение на Народното събрание може да бъде продължена и след това. Министърът изрази желание обаче увеличаването на пенсиите да стане чрез приемането на трайно решение за преизчисляване на пенсиите, а не с добавки. 

„От 1 юли е планирано редовно осъвременяване на пенсиите и следва да бъдат увеличени с минимум 6,1%. Наред с това, в коалиционното споразумение за 6 месечен срок да бъде извършен анализ на пенсионната система и намиране на решение за устойчив във времето механизъм за осъвременяване на пенсиите. Ако бъде постигнат консенсус и със социалните партньори, този механизъм може да бъде приложен още след юни 2022 г.”, каза още той.

В отговор на въпроса на народния представител от „БСП за България” Вяра Емилова относно за по-дългосрочно решаване на проблема с пенсиите, министър Георги Гьоков припомни, че като депутат от парламентарната група на левицата той невендъж е повдигал въпроса за преизчисление на пенсиите на база актуален осигурителен доход. „По този начин ще се намалят разликите между старите и новите пенсии. Не можем да продължим да наблюдаваме тази разлика и нейното нарастване. Много е хубаво, че средният осигурителен доход непрекъснато нараства и съм готов да предприема всички мерки той да продължи да нараства, но не можем да очакваме, че той няма да намери отражение върху размера на индивидуалните пенсии. Личното ми мнение е, че следва да предприемем тази мярка от началото на юли 2022 г. и едва след това да търсим възможности за устойчиво решение в пенсионната система”, заяви социалният министър.