Ивайло Калфин призова за по-амбициозна енергийна стратегия на ЕС

  Целите, които Европейският съюз си поставя по отношение на енергийната ефективност и на добива на електроенергия от възобновяеми източници трябва да бъдат завишени

 

Целите, които Европейският съюз си поставя по отношение на енергийната ефективност и на добива на електроенергия от възобновяеми източници трябва да бъдат завишени. За това призова българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите (С&Д) Ивайло Калфин по време на изслушване на енергийния комисар Гюнтер Йотингер в Комисията по политическите предизвикателства (SURE) на ЕП.

Гюнтер Йотингер представи пред евродепутатите предложението на Европейската комисия за енергийна стратегия на ЕС, което ще бъде обсъдено на 4 февруари от лидерите на Съюза.

Според Ивайло Калфин Европа трябва да е по-амбициозна и да мисли и за периода след 2020 г., когато планира как да развива енергийния си пазар. Социалистите в ЕП смятат, че до 2020 г. страните членки могат да произвеждат до 25 % "зелена" енергия, вместо поставените досега цели от 20 %. Технически, до 2050 г. ЕС може да постигне 90-100%-ов дял на електроенергия, добивана от възобновяеми източници. По отношение на енергийната ефективност, Групата на С&Д  настоява до 2040 г. да се заложи цел от 40%. Сегашният праг е 20% до 2020 г. и не се полагат достатъчно усилия, за да бъде достигнат.  

Ивайло Калфин настоя Европейската комисия да помисли и за хората, които не могат да си плащат енергийните сметки. По данни на социалистите между 50 и 120 милиона граждани на ЕС страдат от т.нар. "енергийна бедност".

Според българския евродепутат не е ясно и как ЕС ще гарантира необходимите инвестиции, за да обезпечи плановете си за довършване изграждането на енергийната инфраструктура на Общността. Стратегията предвижда енергопреносните системи на всички държави да бъдат свързани, така че те да са в състояние да си помагат при енергийни кризи, като тази през зимата на 2009 г., предизвикана от временно прекъсване на газовите доставки от Русия.

Еврокомисар Йотингер изложи пред членовете на Комисията плановете за свързване на преносните мрежи за електроенергия и газ на държавите-членки, както и за създаване на хранилища за енергийни мощности, добивани от възобновяеми източници, включително на Балканите. По изчисления на ЕК това ще струва около 1 трилион евро.Средствата се предвижда да се набират предимно от частни инвестиции, но тази сума може да се подпомогне и с емисия на проектни облигации от Европейската инвестиционна банка, както и с публични средства от националните и европейския бюджети.

Ивайло Калфин предупреди, че енергийната стратегия на ЕС не поставя ясни приоритети и не дава достатъчно отговори на въпроса за публичните средства по финансирането на енергийни проекти. Евродепутатът предлага да се създаде отделен фонд за енергия или средствата за такива проекти да бъдат отделяни в специален раздел на бюджета. Според него съществува и риск намеренията за използване на средства от структурните фондове на ЕС, да доведат до недостиг на средства за други програми, което ще засегне особено догонващите държави и региони в ЕС.