Черно море трябва да бъде част от реформата на Общата рибарска политика на Европейския съюз

  Перспективите пред рибарството в Черно море трябва да заемат съществена част от предстоящата реформа на Общата политика на Европейския съюз - това е изводът от доклада на евродепутата от Групата на социалистите и демократите (С&Д) Илияна Йотова, който бе обсъден за първи път от Комисията по рибарство на Европейския парламент

 

Перспективите пред рибарството в Черно море трябва да заемат съществена част от предстоящата реформа на Общата политика на Европейския съюз - това е изводът от доклада на евродепутата от Групата на социалистите и демократите (С&Д) Илияна Йотова, който бе обсъден за първи път от Комисията по рибарство на Европейския парламент. Докладът е по инициатива на българския евродепутат и бе приет в общата програма за работа на комисията след близо едногодишни преговори. Сред най-важните аргументи за необходимостта от доклада Илияна Йотова посочи факта, че черноморският басейн продължава да заема неоправдано "периферно място" в европейската морска политика, в която не са отчетени неговите специфики от териториална, екологична, икономическа гледна точка, както и опазването и развитието на морските ресурси.

Българският евродепутат изнесе шокиращи данни за риболовния срив в началото на 1990-те години, дължащ се на разрушаване на естествените екосистеми, огромно замърсяване и прекомерния улов. Специално бе подчертано, че има изчезнали видове риба, които не са възстановени и до сега. В представения пред Комисията по рибарство работен документ е анализирана и геополитическата ситуация в района след разпадането на Съветския съюз, създаването на три нови държави, бивши републики на СССР и прекъсването на съществуващите икономически връзки. Един от най-тежките проблеми в региона остава незаконния улов, липсата на реална координация и сътрудничество между шестте страни около черноморския басейн. От тях само две са държави-членки на ЕС - България и Румъния, които са длъжни да се подчиняват на европейските правила и регламенти за определени квоти, което  ги прави неравностойни спрямо останалите страни, за които тези норми не са задължителни.

Конкретните предложения, които са залегнали в проекта на доклада са свързани с необходимостта от разработването на специална политика за опазването и развитието на рибните ресурси в Черно море  в контекста на управлението на Общата политика по рибарство. Специално бе изтъкнато значението на бъдещо финансиране /чрез Европейския фонд за рибарство/ в следващата бюджетна рамка за аналитична и изследователска работа за екологичното съхраняване на морето и рибните запаси. Според българския евродепутат усилията трябва да са насочени към постигане на споразумение със страните извън ЕС, за да се намери механизъм за сътрудничество между шестте държави - България, Румъния, Турция, Русия, Грузия и Украйна.. Илияна Йотова призова ЕК да излезе с рамков документ, в който да се съчетаят интересите им с тенденция за въвеждане на многогодишни планове за управление на рибните запаси. Едно от най-съществените предложения в доклада е създаването на отделна структура, която специализирано да се занимава с проблемите на Черно море, която да контролира и координира трансграничните риболовни дейности. Такава структура липсва и очевидно сега съществуващата Генерална комисия за рибарството в Средиземно море/  тя би трябвало да се занимава и с Черно море/ не е достатъчна.

В заключение Илияна Йотова посочи, че докладът ще бъде важна част от последователната политика на ЕС за източното партньорство.

От своя страна представителите от Генерална дирекция "Морско дело"на ЕК подчертаха актуалността на доклада. ЕК има засилен интерес към развитието на черноморския регион след приемането на България и Румъния през 2007 година, тъй като Черно море стана  външна граница на ЕС. Според тях докладът допринася за новата стратегия на управление на рибните ресурси, която е в процес на формиране и има важно значение за регионалната политика в тази част на Европа, която не е достатъчно разработена на европейско ниво.От ЕК подчертаха, че предложенията в доклада допълват усилията на еврокомисаря по рибарство Мария Даманаки за общо споразумение със страните от черноморския басейн извън ЕС за нова политика, гарантираща трайно развитие на рибарството, координирани действия и сътрудничество от взаимен интерес.

Пълните текстове на изказването на Илияна Йотова, както и работния документ за перспективите пред рибарството в Черно море, можете да намерите на интернет страницата на евродепутата -  www.ilyana.info