Парламентарни избори 2001 г

Янр 12, 2006 Новини Избори 1 4619

  Проведени на 25

 

Проведени на 25.06.2001 г.

Официални резултати:

Брой на СИК, представили протоколи за гласуването

12379

Брой избиратели по избирателните списъци 

6916151

Брой избиратели по основните избирателни списъци 

6874668

Брой избиратели в допълнителните списъци

41483

Брой гласували избиратели по протоколите на СИК:

 

според подписите, положени от всеки избирател

4608289

според пликовете, намерени в избирателната кутия

4608135

според сумата от действителните и недействителните бюлетини

4608130

Брой недействителни гласове в протоколите на СИК:

 

според сумата от т.7 

39937

според сумата от т.5 и т.6

39940

Брой на пликовете, които не съдържат бюлетини по установения образец (включително празните пликове)

11370

Брой на пликовете, които съдържат бюлетини по установения образец за различни кандидатски листи

28570

Брой действителни гласове в протоколите на СИК:

 

според сумата на гласовете, подадени за кандидатските листи

4568193

според сумата на т.8

4568191

 

Кандидатска листа

Гласове

Проценти

1

Демократическа партия на справедливостта на РБ

10822

0.24%

2

Обединение на нацията - движение на онеправданите

39

0%

3

Свободна кооперативна партия

3935

0.09%

4

Българска работническа социалистическа партия

10797

0.24%

5

Българска национално-радикална партия

3018

0.07%

6

Коалиция "Национално обединение Цар Киро"

27636

0.60%

7

Съюз България

33637

0.74%

8

Съюз на патриотичните сили и войните от запаса "Защита"

5227

0.11%

9

Български Бизнес Блок

162

0%

10

Обединение за запазване на богатствата на България

1414

0.03%

11

Българска национална партия "Социален съюз"

4439

0.10%

12

Партия на зелените

0

0%

13

Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани - Фронт на прогресивните сили в България

4740

0.10%

14

Национално обединение за Цар Симеон II

77671

1.70%

15

БНД НВП

0

0%

16

Българска отечествена партия "Национален съюз"

623

0.01%

17

Отечествена партия на труда

1601

0.04%

18

Демократичен алианс

0

0%

19

Християн-социален съюз

0

0%

20

Движение за национално възраждане "Подем"

0

0%

21

Блокът на Жорж Ганчев

17272

0.38%

22

Обединени Демократични Сили - СДС, Народен съюз: БЗНС-НС и ДП, БСДП, Национално ДПС

830338

18.18%

23

Родолюбие 2000

6077

0.13%

24

Гергьовден - ВМРО

165927

3.63%

25

Коалиция за България

783372

17.15%

26

Движение народовластие

0

0%

27

Социално-либерално движение "Справедливост"

2715

0.06%

28

Българска работническа партия (комунисти)

12579

0.28%

29

СНП

0

0%

30

Българска демократическа партия за европейскки и световни щати

4804

0.11%

31

Алтернативна социаллиберална партия

4267

0.09%

32

Национално движение за Нова ера

2462

0.05%

33

НС Отечество и Левица

21851

0.48%

34

Обединени земеделски сили (ОЗС) - Национално сдружение - БЗНС и БЗНС "Никола Петков"

15504

0.34%

35

Българска евролевица, БЕСДП - обединение социалдемократи, БЗНС

44637

0.98%

36

ВМРО - БДД

0

0%

37

БЗНС "Пладне"

0

0%

38

Български земеделски народен съюз - единен

0

0%

39

Национално движение Симеон Втори

1952513

42.74%

40

Партия на средната класа

79

0%

41

Алтернативно социалистическо обединение - независими

0

0%

42

ДПС (ДПС - Либерален съюз - Евророма)

340395

7.45%

43

Обединение за Народа

0

0%

44

Коалиция "Симеон II"

157141

3.44%

45

ОНД Отечество

0

0%

46

Работнически младежки съюз

0

0%

47

Български национален фронт (БНФ)

202

0%

48

Съюз на репресираните в България след 9.IX.1944г.

0

0%

49

БКП "Родина"

9373

0.21%

50

Българска средна класа

0

0%

51

Партия на работниците и социалддемократическата интелигенция

1033

0.02%

52

Движение за нов политически морал

0

0%

53

Българска партия "Либерали"

0

0%

54

Национална партия на труда, частните собственици, производители и творците (НПТЧСПТ)

524

0.01%

 

Общо за всичките 11 независими кандидати

9365

0.21%

 

ВСИЧКО

4568191

100%

 

Според протоколите на РИК няма избран независим кандидит.

 

 

 

 

Четирипроцентния изборен праг е 182727.64 гласа или закръглено нагоре182728.Той е преминат от следните коалиции: 22.ОДС,25.КБ,39.НДСІІ,42.ДПС,които участват в разпределението на мандатите.Разпределението на мандатите в Народното Събрание(след прилагането на метода на Д`Ондт-ДВ,бр.40/2001г.,чл.15),съобразно получените в цялата страна гласове, е дадено в следващата таблица.

 

 

 

 

 

Кандидатски листи 

брой

мандати

гласове

гласове

мандати

22.Обединени Демократични Сили - СДС, Народен съюз:БЗНС-НС и ДП,БСДП,Национално ДПС

830338

18.18

51

21.25

25.Коалиция за България

783372

17.15

48

20

39.Национално движение Симеон Втори

1952513

42.74

120

50

42.ДПС(ДПС -Либерален съюз-Евророма)

340395

7.45

21

8.75

Всичко

3906618

85.52

240

100