Съгласно плана „Станишев” се отпускат 500 млн.лв. за реално подпомагане на малкия и среден бизнес

Сергей Станишев: Натрупаният през последните години фискален резерв ще бъде използван за укрепване на икономиката в условията на световна финансова криза  Правителството разполага с финансов ресурс и натрупаният през последните години фискален резерв трябва да бъде използван за укрепване на икономиката в условията на световна финансова и икономическа криза, заяви министър-председателят Сергей Станишев

Сергей Станишев: Натрупаният през последните години фискален резерв ще бъде използван за укрепване на икономиката в условията на световна финансова криза

 Правителството разполага с финансов ресурс и натрупаният през последните години фискален резерв трябва да бъде използван за укрепване на икономиката в условията на световна финансова и икономическа криза, заяви министър-председателят Сергей Станишев. На свиканата от него работна среща бе обсъдена готовността на Българската банка за развитие (ББР) да предоставя кредитен ресурс на търговските банки, който е в подкрепа на малкия и средния бизнес, земеделските стопани и др. В дискусията участваха министърът на финансите Пламен Орешарски, изпълнителният директор на банката Димитър Димитров, председателят на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България Виолина Маринова и др.

Досега ББР е договорила с 12 търговски банки кредитни линии за 230 млн. лв. Средствата ще бъдат използвани за средносрочно и дългосрочно инвестиционно кредитиране, предекспортно финансиране, както и финансиране на проекти по структурните фондове на Европейския съюз на български малки и средни предприятия. Рефинансирането на търговските банки е част от пакета мерки “Пазарна гъвкавост”, насочен към ограничаване на ефектите от световната финансова криза върху българската икономика. В края на миналата година по една от мерките в Плана на правителството за икономическа стабилност и растеж за 2009 г. започна поетапно капитализиране на ББР с общо 500 млн. лв. Предвижда се последният транш за увеличаване на капитала да постъпи до края на март т. г.

Финансовият ресурс трябва да достигне до българския бизнес, за да му помогне в тази сложна ситуация, която засяга вече и България, макар че нашата страна е в много по-добра кондиция и фискално, и като стабилност на банковата система, каза премиерът Станишев. Важно е да се подпомогнат банките, за да дават кредити, защото един от реалните проблеми, с който се сблъсква бизнесът, е достъпът до ресурс – и инвестиционен, и оборотен. Всички това е свързано, както и целия антикризисен план, със защита на българската реална икономика, със запазване на работните места и квалификацията на хората, подчерта министър-председателят.

За по-малко от месец търговските банки са отпуснали кредити за малкия и средния бизнес за 43 млн. лв. Според изпълнителния директор на ББР Димитър Димитров темпото е добро, защото в условията на финансова криза не може да се очаква търговските банки да прилагат по-либерални процедури при предоставянето на кредитите. Те се отпускат според общите условия на банките-партньори. Максималният размер на кредитите за МСП е до 2 млн. лв., лихва до 8% и размер на таксите и комисионите до 0.7 на сто на годишна база. Срокът на заемите е до 10 г., с до 3-годишен гратисен период.

Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България Виолина Маринова подчерта, че партньорството с ББР е допълнителен ресурс за финансовите институции. Според нея стратегията на банките е насочена към кредитиране на малките и средните предприятия и корпоративните клиенти. „Смятаме, че ако бизнесът се развива добре, то и гражданите ще имат работни места, защото няма да се стига до съкращения. Това означава, че и нашите портфейли ще бъдат добри”, изтъкна Маринова.

ББР разработва допълнителна мярка за подкрепа на земеделските производители, сходна по условия с договорените към момента кредитни линии. Мярката предвижда осигуряване на целеви ресурс за търговските банки за оборотно и инвестиционно кредитиране на земеделския сектор. „През миналата година те взеха много кредити, доста ресурс вложиха в нова техника за производство и този процес трябва да продължи, защото опира до конкурентоспособността на един от водещите сектори в България, в който са заети изключително много хора и трябва да гарантираме неговото развитие”, каза премиерът Станишев. Възможностите за предоставяне на кредити бяха обсъдени на срещата на премиера със земеделските прозиводители през януари.

По инициатива на ББР започна обсъждане и разработване на комплекс от мерки, които да разширят възможностите за инвестиции на пенсионните фондове в страната. Един от вариантите е издаване на облигационни емисии за финансиране на инфраструктурни проекти в страната и целево рефинансиране на търговските банки. Инициативата се подкрепя от пенсионните фондове.

В заключителен етап са и преговорите по структуриране на инициативата JEREMIE на Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), която е в подкрепа на МСП. Предвижда се ББР и ЕИФ да създадат съвместно дружество със специална цел с капитал от 200 млн. евро. Дружеството ще разработи финансови продукти за търговските банки в страната.

Програмата JEREMIE ще позволи срокът за усвояване на средствата за МСП по структурните фондове на ЕС да се увеличи от 2 на 7 години.

Търговските банки, които досега са подписали договори за получаване на кредитни линии от ББР, са: Алианц Банк България, Инвестбанк, Банка ДСК, Търговска Банка Д АД, Интернешънъл Асет Банк, Уникредит Булбанк, Юробанк И Еф Джи, Корпоративна Търговска Банка, МКБ Юнионбанк, ПИБ и ЦКБ.