Млади социалисти от Бургас обсъждаха младежката безработица в града

Зала „Компас” на ИХ България събра над 50 души, които се интересуват от темата за безработицата

Зала „Компас” на ИХ България събра над 50 души, които се интересуват от темата за безработицата. Освен членове на Академията, присъстваха представители на работодателски организации, браншови структури, синдикати, университети,  студенти и експерти. „Темата е важна, за съжаление много болезнена за много млади хора. Затова трябва да ни чуят – имаме какво да кажем на хората, които управляват, които правят политики” – коментира един от докладчиците.
Кръглата маса бе организирана в два панела – „Образованието  – предизвикателството  за икономическия растеж” и „Младежката безработица и кризата”. Докладчици по двата панела бяха членове на Младежката академия.
В докладите, посветени на образованието, бяха изтъкнати основно несъответствията между образователната система и пазара на труда, липсата на връзка между образованието и бизнеса и отсъствието на ясни национални и регионални приоритети,  според които  образователните структури да определят предлаганите  специалности,  планове и програми. С присъщия младежки дух и критичност панелистите Радослава Карагьозова, Петя Джендова и Гергана Андреева говориха за слабости на образователната система в подготовката на младите хора като в средното училище, така и в университетите и  направиха конкретни предложения, важни за реформите в образователната система.
Конкретни данни за безработицита сред младежите в контекста на националната и европейска статистика бяха споделени в докладите по втория панел. С професионално отношение към проблемите на младежката безработица говориха Живко Господинов, Георги Спасов и Андрей Андреев.
Докладите предизвикаха оживена дискусия, в която се включиха голяма част от присъстващите  в залата. Мултимедийните предентации разнообразиха дебата. „Тревогата от високата младежка безработица в България, достигнала в резултат на кризата до 25 % , при 20% в ЕС, е основният мотив да искаме да говорим по тази тема” – коментира Маруся Любчева – модератор на дискусията и председател на Младежката академия.  „Ние отправяме критика към управляващите за недостатъчност на мерките, отсъствие на конкретност в  политиките, несъответствие на образованието и нуждите на бизнеса, както  и  за липса  на целеви програми за осигуряване на заетост сред младите. Нужна е и подготовка на младите , за да могат  по-безболезнено да преминат от училищната или студентската скамейка на трудовия пазар. Но не само  търсим негативите, ние предлагаме и сме конструктивни, защото търсим алтернативи за развитие” – допълва тя.
Панелистите на дискусията подготвиха  специална резолюция с констатации и предложения, която беше допълнена от предложения на участници в дебата. Тя ще бъде изпратена до ръководители на местни, регионални и национални институции, които имат отговорности по проблемите на младежката безработица.
Участниците в публичната дискусия се обединиха около идеята за поредица публични дискусии по актуални въпроси,  чрез които младите хора на Бургас могат да участват реално в обществените процеси, да  бъдат част от правенето на политика и да подпомогнат вземането  на добри управленски решения. „Ако живеем в „най-добрия град за живеене” , ние искаме  да живеем в града, искаме да учим тук, искаме да работим тук. Затова вече мислим и за „Стратегия Бургас 2020” – споделиха младежите от Младежката академия.