Атанас Костадинов: Спрете да използвате екологията на България за политически цели

Декларация от името на ПГ на \"БСП за България\"

България уверено и с гордо вдигната глава върви по своя европейски път. Прилагайки  и изпълнявайки директиви, регламенти, произвеждайки национални закони в духа на европейските ценности.

Ако всичко това е вярно- как тогава да си обясним, че години наред вече устойчивото развитие е подменено от използването на екологичните въпроси за политически и групови цели?

Кой има интерес -  години наред, вместо икономическо развитие, опазване на природните ресурси и просперитет за населението - да има хаос, неяснота, проблеми и напрежение? Две са тези групи – изпълнителната власт и управляващите от ГЕРБ, които си купуват и политическо спокойствие срещу компромиси по отношение на екологичната законност – тези родолюбиви инвеститори, които искат да ловят риба в мътна вода, които разчитат на  пролуки в законодателството и са в миропомазан контакт с управляващите.

Само така могат да бъдат факт казуси като Синеморец, Влас, Иракли, Калиакра, Алепу. Това са ярките примери, в които Европа и България, гражданите и властта, официалната и скритата държава се разминават до степен, в която вече не могат да съществуват заедно. Ето защо казусът в Алепу е емблема, еманация, върхът на това противопоставяне – между законността и грубото погазване на закона, между справедливостта и липсата на такава.

Изслушахме трима министри по въпроса: министърът на околната среда и водите не ни каза нещо по темата, министърът на регионалното развитие и благоустройството ни разказа какви са правомощията на другото министерство – на МОСВ, но нищо за своите правомощия. Министърът на туризма представи такова невинно познаване на собствения си закон, че ние се чудим дали изобщо знае, че има Закон за устройство на Черноморското крайбрежие.

Общото между тях е следното – никой не прави нищо по този казус  и тримата са в условията на обвързана компетентност, а фактически са в пълно и виновно бездействие. И тримата казват  - чакаме прокуратурата, чакаме съда. Питаме – за какво са ни тогава Министерски съвет и министри? Ако тези министри са прави, то тогава никой от тях не трябва да прави нищо, главният прокурор да изпълнява функциите на министър - председател, а върховните прокурори или съдии  - функциите на министри.

Как тогава ще наречем този модел на европейско побългарено демократично управление?

Ние отидохме на място.Искахме точно, ясно, конкретно, обективно да ви представим нашето мнение и всички факти. И продължаваме да го правим.

И искаме да знаете следното: пет звездна опорна стена освен хидроизолация, има и топлоизолация – вероятно това я  прави единствената в света. Искаме да знаете, че на 24 януари 2017г., 48 часа преди оставката на предишния кабинет на Борисов, министърът на регионалното развитие е издал предварително съгласие за извършване на т.нар.  „геозащитни дейности”. Искаме да знаете, че в същата година – на 29 декември, един ден преди новогодишните празници, РИОСВ – Бургас е обявил, че е допустим строежът на този стенен хотел, хотелски брегозащитен комплекс или както искате го наречете. Искаме да знаете, че за този обект няма ОВОС – оценка за въздействие върху околната среда, - и да знаете, че стената има асансьорни шахти и площадки, стълбища и всичко друго, което я прави да бъде това, което е  - скандален, крещящ паметник на корупцията, беззаконието и самозабравата на една власт.

Това е само част  от механизма на скритата и тайна държава, която е завладяла почти всички обществени дейности.

Това означава, че скритата и тайна държава, използвайки само като фасада, като маска законите, правилата и реда, е победила справедливостта, демокрацията, гражданите и 30 годишните ни надежди за по-добро бъдеще!

Ето защо ние категорично настояваме и ви призоваваме незабавно този абсурд да бъде спрян като:

1.    Министърът на околната среда и водите да отмени решението по оценка за съвместимост от 29.12.2017г. на РИОСВ – Бургас относно изграждането на курортен комплекс в местност Алепу.

2.    Министърът на регионалното развитие и благоустройството във връзка с правомощията му по ЗУТ да наложи строителна забрана на този обект до пълно изясняване на случая.

3.    Министърът на туризма да приложи своите правомощия по силата на ЗУЧКР и особените му компетентности във връзка със зона „А”.

4.    Призоваваме ви да оттеглите проекто-закона за промени в Закона за биологичното разнообразие, да преминем към една широка, обществена, научна и експертна дискусия и да не продължавате да използвате екологията на България за политически цели.