Атанас Костадинов: Не може РИОСВ едновременно да програмират, управляват и контролират политиката по биоразнообразие

05.06.2020 г.

„След като България положи доста усилия да управлява водите си чрез т.нар. "ВиК стратегия" в административни граници, въпреки че водите не се движат в административни граници, а по позиционирането им в басейните на България, този законопроект се опитва сега да вкара в административни граници и биоразнообразието. Излишно е да се коментира защо това не би било възможно.“ Така Атанас Костадинов, народен представител от ПГ на „БСП за България“, коментира Законопроекта за биологичното разнообразие от парламентарната трибуна.

„Главният проблем е административно-структурен – не може регионалните инспекции да подготвят, да планират, да управляват и да контролират в едно и също време. Това не е европейски подход и ще бъде отхвърлено от Европейската комисия. Органите по програмиране, по изпълнение и по контрол трябва да се позиционирани на различни места“, посочи Костадинов.

Според него е нужен е един по-засилен мрежови подход, който да запази принципите на устойчивото развитие в управлението на Натура 2000. По неговите думи не може да се замени 4-степенния подход с подхода на устойчивото развитие. „Използването на природните дадености трябва да става така, че да носят икономически и социален смисъл, съобразявайки се с принципите на околната среда“, каза още Атанас Костадинов.

В реплика Костадинов посочи, че България е оттеглила от ЕК апликационната форма за строежа на магистрала „Струма" заради несъстоятелен документ за целите по Натура. Това той даде като пример, че тези въпроси са важни и от тях следват икономически последици за България.


 Любомир Бонев: Не може да се вменяват отговорности на институции, които ще липсват

„Докато говорим как Законът за биологичното разнообразие ще даде изцяло нов тласък на опазването на Натурата, се случва строителството на Алепу и закриването на РИОСВ за областите Перник и Кюстендил – две области с огромни територии, които попадат в Натура. Не може да се вменяват отговорности на институции, които ще липсват“. Това каза Любомир Бонев, народен представител от ПГ на „БСП за България“, от трибуната на Народното събрание.