Георги Гьоков: Какви са политиките, които правителството ще предприеме за осигуряване на достоен живот на възрастните хора

Застаряването в България набира скорост

„Според статистиката в България съотношението между работещи и пенсионери към момента е 3:1. Прогнозите са, че след 40 години съотношението ще бъде 1,71:1, а според прогноза на БАН, след 10 години хората на възраст над 80 години ще бъдат 7 процента от населението на България. До 2050 – твърди се, че хората над 80 години ще са една десета от всички българи. Освен демографската криза, емиграцията, ниската раждаемост, високата смъртност, набира скорост и друг проблем – застаряването. Това променя структурата на обществото и няма как да не буди притеснения, да представя предизвикателства пред икономиката, пенсионната  система, здравноосигурителната система и националната ни сигурност“. Това заяви народният представител от ПГ на „БСП за България“ Георги Гьоков във въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика. Па думите му липсват адекватни политики, насочени към възрастните хора и има сериозно забавяне на прилагане на политики за справяне с тенденцията на застаряващото население.

„Какви ще бъдат политиките и мерките, които правителството ще предприеме за създаване на условия за достоен живот на възрастните хора и за активното им участие в икономическия и социален живот“, попита Гьоков.