Изпращането на нови бали със софийски боклук в сметищата на Пловдив и Карлово ще доведе до сериозен проблем

  Правителството на ГЕРБ прави опит да превърне Пловдив и Карлово в кошчето за боклук на София

 

Правителството на ГЕРБ прави опит да превърне Пловдив и Карлово в кошчето за боклук на София. Изпращането на нови бали със софийски боклук в сметищата на Пловдив и Карлово е политическо решение на правителството на ГЕРБ, което ще доведе до сериозен проблем на общините, които депонират своята смет там - това заяви на пресконференция народният представител от БСП Петър Мутафчиев. Липсва всякаква комуникация и обсъждане на проблема с общините - каза и народният представител Захари Георгиев. От Министерството на околната среда и водите и лично министър Нона Караджова считат, че с поправките в Закона за управление на отпадъците могат да разполагат със свободния капацитет на сметищата, без да се допитат до Общинските съвети и в пълно нарушение на ЗМСМА и Конституцията - допълни той. Ситуацията с боклука на София в никакъв случай не е екстремна, а ако е такава, би трябвало да има диалог, а такъв липсва между общините, министерствата и държавна власт. Намерението да се депонират нови 30 хиляди тона отпадъци в Цалапица и 60 000 тона в Карлово, в никакъв случай не е съобразено с написаните в закона 10 % от оставащия свободен капацитет на депото, тъй като по изчисления, в момента, той е 120 000 тона, а в Карлово свободният капацитет е под 600 000 тона. Според Петър Мутафчиев злоупотребата с числа е, за да се заобиколи закона, защото дори и така написан общините вече са приели повече от 10 % от софийският боклук. Министър Нона Караджова злоупотребява с т. нар. коефициент на уплътнение на сметището и вместо нормативно записания коефициент 0,7 - изчисленията се правят при коефициент 1. Пловдивското сметище вече е приело 300 хиляди тона софийски отпадъци, а това е над 20 % от общия му капацитет от един милион 625 хиляди тона - подчерта Мутафчиев. Подобна е ситуацията и със сметището в Карлово, където вече са приети 80 хиляди тона смет от София, а преди четири години неговият свободен капацитет е бил 725 хиляди тона. Трябва правителството да прекрати с прехвърлянето на проблема за софийския боклук на други общини без да се интересува от това как те ще се справят след година или две при изчерпване на свободния капацитет на сметището и колко това ще струва на техните жители. Ще подкрепим общините, ако решат да сезират Административния съд, при приемане от Министерският съвет на решение за депониране на новите тонове софийски отпадъци - обявиха народните представители. Време е боклука на София да спре да бъде „Кризисна ситуация" за страната.