107 години Илинденско-Преображенско въстание

С поднасяне на венци и цветя представители на областното и общински ръководства на БСП - Бургас взеха участие в традиционния възпоменателен събор в местността Петрова нива, посветен на 107 годишнината от заседанието на конгресът на Вътрешната революционна организация на българите от Тракия, който взема решението да се подкрепи започналото вече в Македония Илинденско въстание

С поднасяне на венци и цветя представители на областното и общински ръководства на БСП - Бургас взеха участие в традиционния възпоменателен събор в местността Петрова нива, посветен на 107 годишнината от заседанието на конгресът на Вътрешната революционна организация на българите от Тракия, който взема решението да се подкрепи започналото вече в Македония Илинденско въстание. Така започва Преображенското въстание- първото всеобщо усилие за присъединяване на Странджа, Одринска и Беломорска Тракия към свободна България.И тази година тържествата, организирани от община Малко Търново бяха посетени от родолюбиви българи от цялата страна, а на сцената беше представено народното фолклорно многообразие, с акцент към изпълнителите и творчеството от региона на Странджа.