Позиция по повод поредното напрежение, породено от намалените бюджети за болниците

Авг 13, 2010 Новини БСП 0 1565

След  година управление на ГЕРБ,  системата на здравеопазване се намира в критично състояние - забавени плащания, натрупани дългове на лечебните заведения, липса на визия за реформа

След  година управление на ГЕРБ,  системата на здравеопазване се намира в критично състояние - забавени плащания, натрупани дългове на лечебните заведения, липса на визия за реформа. Едностранни и непрекъснати са промените на финансовите параметри от страна на МФ и НЗОК. Наруши се финансовата устойчивост на касата. В разрез със Закона за здравното осигуряване  и Националния рамков договор от края на миналата година, НЗОК  въведе практика на частично заплащане за извършена дейност.  Не стана  ясно защо при отчетен излишък  от  455 млн.лв за 2009г. НЗОК не се е разплатила с изпълнителите на медицински услуги за ноември 2009г. Няма отговор на въпроса  кой носи отговорност за неизпълнението на Закона за бюджета на НЗОК за 2009 и Националния рамков договор. Къде отидоха парите от излишъка и как се използват? С промените в Закона за здравното осигуряване се стесни общественият характер на НЗОК. Касата прекрати практиката, наложена от предишното управление, на сайта на институцията да се обявяват решенията на управителния орган и да се публикуват месечните отчети за изпълнение на бюджета. Елиминира се всякаква възможност за обществен контрол.   В приетите на 31 март   „антикризисни” мерки на правителството беше записано въвеждане на трипартитно управление на НЗОК. Решение, което  не е изпълнено. Не се решават най-важните въпроси на осигурителния модел-подобряване на събираемостта на здравните вноски и доразвиване на здравно-осигурителния модел. Компрометира се доверието на здравноосигурените граждани  и на медицинските изпълнители в здравноосигурителната система. Разчиства се пътят за въвеждане на частни  здравноосигурителни фондове.

Управляващите не поискаха да  чуят становището на Парламентарната група но Коалиция за България, когато  се обсъждаше и се  прие Бюджет 2010 на НЗОК. Многократно и  аргументирано  обяснявахме, че  предвидените  средства в разходната част на бюджета са недостатъчни да осигурят достъпа на здравноосигурените граждани до медицински услуги.

В началото на март мнозинството в Народното събрание  отхвърли  предложението на Коалиция за България  да се приеме Законопроект за актуализация  на бюджета на НЗОК за 2010г с 450 млн.лв. за сметка на  планирания  излишък. Размерът на сумата, с която предлагахме да стане това, щеше   да компенсира заложените по- малко  разходи за болнична помощ в бюджета за 2010г. и неразплатените средства за 2009 г. 

 През юли,   депутатите от левицата отново алармираха, че  предложената от правителството  актуализацията на разходната част в бюджета на НЗОК с 220млн.лв е неефективна, защото средствата са крайно недостатъчни, за да се разплати реално извършената до сега дейност и да се гарантира здравното обслужване до края  годината. Мнозинството в парламента  отново  не ни чу.

Заниженият  Бюджет на НЗОК за 2010 г доведе до закъсненията в разплащането на Здравната каса с  договорните й партньори. Липсата на средства  предизвика огромно напрежение сред пациенти и изпълнители на медицинска помощ. Протестираха аптекари. Дистрибуторите на медицински изделия спряха доставките, заради неразплатени към тях задължения. Болници обявиха, че  затварят и  пускат персонала си в отпуск, заради липсата на средства. Други заявиха, че започват платен прием на иначе здравноосигурените граждани, трети- че правят листи на чакащите, без Министерството на здравеопазването да е разписало в наредба критериите за това. Върнахме се в годините 1990-1992 г.

Над 360 млн.  лв. са дълговете на болниците. Създава се усещане за предизвикване на  умишлен фалит и евтина приватизация на лечебните заведения. Няма и едно звено в системата на здравеопазване, което да работи нормално. Нарушава се конституционното право на гражданите на достъп до здравни услуги.

В нарушение на Национален рамков договор, Закона за здравното осигуряване и  Търговския закон,  НЗОК притиска болниците да сключват нов анекс, с който приемат да не им се изплати фактурираната, реално извършена дейност за първото полугодие на тази година. Тези пари трябваше да бъдат изплатени на болниците до два месеца след проверка на касата, съгласно сключените договори през месец февруари  т. г.

Спазването на законите на страната е задължение не само на гражданите, а и на  държавните органи , и на длъжностните лица. Управляващите лишават здравноосигурените българи от конституционното им право на достъпно здравеопазване.

Правителството трябва да предприеме действия за адекватно финансиране на НЗОК и да гарантира достъпа на гражданите от всички български райони до ефективни здравни услуги.

В изпълнение на  Националния рамков договор и Закона за здравното осигуряване, НЗОК е длъжна да  изплати, при това в срок,  реално извършената от медицинските изпълнители  дейност. В противен случай, това пак ще се случи, но след като болниците осъдят Здравната каса.

Трябва да се възстанови общественият  характер  и финансовата устойчивост на НЗОК.

 

Съвет по здравеопазване, НС на БСП