Петър Витанов: Да върнем фокуса от сигурност към интеграция на Западните Балкани

10.10.2019 г.

„Ние, като ЕП, следва да бъдем последователни по отношение на подкрепата за европейската перспектива за Западните Балкани. Най-вече защото процесът на присъединяване е двигател за реформи и за постигане на стабилност в региона. Ето защо, приветствам препоръката на ЕК за започване на преговори с Република Северна Македония и с Република Албания“, заяви ръководителят на Делегацията на българските социалисти в ЕП Петър Витанов в Брюксел. 

Той подчерта, че в последните няколко години фокусът на ЕС е изместен от интеграция в посока сигурност, което в голяма степен е превърнало Югоизточна Европа в арена на противоборства. „Така рискуваме да превърнем усилията ни в борба за Западните Балкани вместо в интеграция на Западните Балкани. Да се върнем на полето на интеграцията.“, акцентира Витанов.

Ръководителят на българските социалисти наблегна, че започването на преговорите не трябва да се разглежда като гаранция за членство, а като движеща сила за засилване върховенството на закона и поддържане на толерантни добросъседски отношения. „Напредъкът зависи както от индивидуалните усилия, така и от изпълнение на критериите за членство“, допълни Витанов.