Ивайло Калфин поиска среща с министъра на образованието заради признаването на дипломите от европейски университети

  Българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите (С&Д) в Европейския парламент Ивайло Калфин поиска среща с министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, за да получи информация относно намеренията на правителството във връзка с процедурата за признаване на дипломите от европейски университети

 

Българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите (С&Д) в Европейския парламент Ивайло Калфин поиска среща с министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, за да получи информация относно намеренията на правителството във връзка с процедурата за признаване на дипломите от европейски университети.

Писмото до министър Игнатов е по повод предстоящата през септември среща на Ивайло Калфин с европейския комисар за образованието, културата, многоезичието и политиката за младежта Андрула Василиу по проблема.

"През последните месеци към мен се обърнаха много български граждани, в голямата си част бивши и настоящи студенти в държави от Европейския съюз, по повод процедурата за легализиране на дипломи, издадени от университети, акредитирани в страни-членки на ЕС", коментира по повод инициативата евродепутатът.

"Освен че е дълга и скъпа, в тази процедура се преценяват мотивите на съответния университет за издаване на диплома за образователна степен. Това е недопустимо съгласно правото на ЕС и практиката на Европейския съд. Като член на ЕС, България следва да признава автоматично такива дипломи и посочената в тях образователна степен", добави Ивайло Калфин. 

Преди седмица българският евродепутат започна от страницата си в интернет www.kalfin.eu кампания за отмяна на съществуващия в момента регламент за легализация на дипломите за висше образование и за научните степени, придобити от университети в ЕС. Инициативата цели информирането на обществеността за проблема и създаването на група за граждански натиск върху правителството и Народното събрание, в чиито правомощия е промяната на условията. Кампанията не засяга петте регулирани професии (хуманна медицина, полувисшите медицински специалности, фармация, право и архитектура), по които страните-членки могат да имат допълнителни изисквания, вкл. приравнителни изпити.

По съществуващата в момента процедура, признаването на диплом или научна степен отнема около 6 месеца. Тя е свързана е със събирането, превеждането и легализирането на абсурден брой справки и удостоверения и струва между 400 и 500 лв. Специална комисия от  Националния център за информация и документация впоследствие преценява образователната степен. Удостоверението се изисква само за започване на работа в държавната администрация. По данни на ЮНЕСКО над 50 000 българи учат в чуждестранни университети. уг�k ���<�� казуси, възникващи периодично на територията на ЕС.

Въпросът с експулсирането на роми от страна на френските власти се очаква да е част от дневния ред на редовната пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург следващата седмица.

"Крайно време е да чуем мнението на ЕК за изпълнението на стратегията за ромите, която бе приета преди две години и по която нищо не е направено. Проблемите не са нито български, нито френски, нито румънски, а общоевропейски", подчерта в коментар Илияна Йотова