Поне три съвместни мероприятия плануват до края на годината жените - социалистки и младежите на БСП област Габрово

    Детската агресия, проблемите  на самотните родители, насилието в семейството са само част от проблемите, по които ще работят съвместно младите социалисти и членовете на движението на жените социалистки за паритет и солидарност в БСП

 

 

Детската агресия, проблемите  на самотните родители, насилието в семейството са само част от проблемите, по които ще работят съвместно младите социалисти и членовете на движението на жените социалистки за паритет и солидарност в БСП. „Имам чувството, че агресията сред децата не се увеличава с месеци или дни, а с часове, най - лошото, е че тя вече се наблюдава и в най - ранна детска възраст. Важно е  работата срещу агресията на децата трябва да стартира от семейството от всички нас. И не децата трябва да се променят първо, а родителите. Които освен по-обичащи и внимателни трябва малко повече да се стараят да разбират децата си, точно това са част причините ние да организираме кръгла маса и трениниг  по тези проблеми с участието, както на  родители, така и на специалисти психолози.", заяви областният председател на жените  - социалистки в Габрово -  Марияна Приводанова. „Като бъдещи родители  сме наясно, че това е един от най - големите проблеми в нашето общество, абсолютно наложително  е не само да се говори, а  и работи за негото изкореняване в най - скоро време", подкрепиха идеята за провеждане на кръгла маса,  представители на младежкото обединение в града.