Хлебният баланс на страната е застрашен заради бездействието на правителството

ДЕКЛАРАЦИЯ   на Парламентарната група на Коалиция за България     Българското земеделие години наред осигурява не само хлебния баланс на страната, но и значителни приходи в републиканския бюджет от износ

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

на Парламентарната група на Коалиция за България

 

 

Българското земеделие години наред осигурява не само хлебния баланс на страната, но и значителни приходи в републиканския бюджет от износ. Само от зърнената реколта 2008/2009г. са изтъргувани и изнесени над 1,4 млн. тона, с което се поддържа положителното търговско салдо в аграрния сектор.

 Днес, когато се прибира хлябът на българина, ние изразяваме нашата тревога, че зърнопроизводството и цялото българско земеделие е в извънредно тежка ситуация. Безспорно, метеорологичните условия тази година са изключителни неблагоприятни. На голяма част от площите в страната са паднали валежи, надвишаващи само за месец повече от половината от годишната норма на валежите. Това, разбира се, не позволява на земеделските производители да приберат в агротехническия срок реколтата от есенниците. Влошава се качеството на зърното. И ние приемаме тези обективни обстоятелства.

 

Парламентарната група на Коалиция за България е изключително обезпокоена, че:

  • първо, Министерството на земеделието и храните няма никаква готовност да реагира в подкрепа на производителите на земеделска продукция, гарантираща зърнения баланс на страната;
  • второ, по области не са създадени кризисни щабове за оценка на щетите от проливните валежи, за да могат земеделските производители да бъдат компенсирани. В най-добрия случай те вече са загубили около 100 кг от декар продукция, което неминуемо ще се отрази на финансовите им резултати;
  • трето, по данни на МЗХ към 22 юли са прибрани едва 27% от площите с пшеница, което представлява около 1 млн. тона продукция. А е известно, че досега, всяка година към края на юли са прибирани почти 100% от площите на ечемика и над 75% от тези на пшеницата;
  • четвърто, продукцията от семепроизводството като цяло е застрашена от бракуване. В голяма част от семенните участъци е налице покълване на семената на клас, което понижава силно посевните качества на семената. В същото време Изпълнителната агенция по семепроизводство и апробация на семена (ИАСАС) не предприема никакви мерки. Не се осъзнава безпрецедентната и опасна ситуация от това, че няма да сме в състояние да обезпечим нужните количества за сеитбата на есенниците.
  • пето, средствата по Мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони - за закупуване на земеделска техника, беше изчерпан. Обещанието на земеделския министър, че ще депозира искане до Европейската комисия за прехвърляне на допълнителни средства към Мярка 121, не е изпълнено към момента. По този начин страната ни и земеделските производители ще загубят 100 млн. лв. за закупуване на земеделска техника.

 

 

ГЕРБ обеща земеделието да бъде приоритетен отрасъл за страната. Свидетели сме как сегашното управление въпреки декларираните намерения до момента няма политика в отрасъл „Земеделие", не изпълнява поетите ангажименти и не предлага  мерки за преодоляване на проблемите и трудностите.

Но Парламентарната група на Коалиция за България още при актуализацията на Бюджет`2010 предложи средствата по националните доплащания към единните плащания за площ да бъдат платени до края на 2010 г. Това предложение беше отхвърлено с пренебрежение от мнозинството на ГЕРБ и "Атака".

Парламентарната група на Коалиция за България е провеждала и отстоявала последователна политика за развитие на българското земеделие, като част от поминъка на хиляди български граждани. Затова в тази кризисната за българското земеделие ситуация и страната изразяваме своята тревога и загриженост и:

 

  • Настояваме за спешни мерки от страна на правителството на ГЕРБ за решаване на проблемите, свързани с прибирането на реколтата и с обезпечаване на следващата;
  • Настояваме още в началото на следващата седмица министърът на земеделието и храните да докладва пред народните представители за актуалните проблеми и трудности в земеделието и какви мерки смята да предприеме правителството за решаването им;
  • Настояваме министърът на земеделието и храните да проведе среща с асоциациите на земеделските производители и членовете на Комисията по земеделие и гори за предприемането на спешни действия и дългосрочни мерки за спасяване и развитие на отрасъла.

 

Парламентарната група на Коалиция за България заявява, че ще използва всички парламентарни форми, за да бъде осигурен хлебният баланс на страната, а с това -  приходи в бюджета на Република България.