Изнесените заседания на ИБ спомагат неговите членове да се запознаят на място с проблемите на съответната област и се приемат много добре от хората

Димчо Михалевски, Дора Янкова , Емилия Масларова, Баташки, евродепутата Вигенин, Светла Бъчварова и Иван Станчев взеха участие в заседание на Областните съвети на БСП от Район южен-централен – Пловдив, Хасково, Стара Загора, Смолян и Кърджали

Димчо Михалевски, Дора Янкова , Емилия Масларова, Баташки, евродепутата Вигенин, Светла Бъчварова и Иван Станчев взеха участие в заседание на Областните съвети на БСП от Район южен-централен – Пловдив, Хасково, Стара Загора, Смолян и Кърджали.  Гости на заседанието бяха Явор Гечев, председател на НС на МО на БСП, Деница Златева – член на ИБ на БСП – секретар международна политика. Заседанието се проведе в  зала „Недялка Симеонова“ . В дневния ред на заседанието бяха включени   отчет за изпълнение на решенията от заседанието на 47 -мия конгрес, анализ на ситуацията в отделните райони. По думите на Вигенин има по-добра чуваемост по вертикала мвжду националното ръководство и организациите . Изнесените заседания на ИБ спомагат неговите членове да се запознаят на място с проблемите на съответната област и се приемат много добре от хората.От думите на Деница Златева стана ясно ,  че е даден старта  на кампания за привличане на нови членове. В хода на дискусията ПГКП представи  отчет за работата си до сега.