БСП настоява за ясна енергийна политика, без външен натиск

ДЕКЛАРАЦИЯ на Парламентарната група на Коалиция за България   В България отново на дневен ред е изключително актуалната тема за участието на нашата страна в големите енергийни проекти с национално, европейско и геополитическо значение

ДЕКЛАРАЦИЯ

на Парламентарната група на Коалиция за България

 

В България отново на дневен ред е изключително актуалната тема за участието на нашата страна в големите енергийни проекти с национално, европейско и геополитическо значение.

Към тази тема подчертан интерес в последните дни проявиха много държави, в това число с техни публични изявления. Този интерес потвърждава, че България все още има реален шанс да се утвърди като ключов фактор в енергийната политика на Балканите и в региона. Нашата категорична позиция е, че не бива да пропускаме тази възможност, защото тя засяга развитието на икономиката, технологичния потенциал на нацията, енергийната сигурност на бизнеса и гражданите, стандарта на живот на всички българи, а освен всичко останало - и националната сигурност.

В резултат на предприетите през последните няколко години действия се повиши реално геостратегическата тежест на страната ни в рамките на ЕС, НАТО и Каспийско-Черноморския регион. Чрез проектите АЕЦ „Белене", газопроводите Южен поток и Набуко, нефтопровода Бургас -Александруполис, газовите връзки с Гърция, Турция и Румъния се постигна реална възможност за гарантиране на енергийна независимост, сигурност на доставките, евтина и достъпна енергия, които осигуряват развитието на икономиката. Тези стъпки бяха предприети и за преодоляването на негативните последствия от затварянето на 1, 2, 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй, загубата на транзитния поток на газ като следствие от изграждането на Син поток през Турция - и всички добре си спомняме кой допусна Син поток да заобиколи България - кризисните проблеми, свързани с транзита през Украйна, остаряването на материалната база и предстоящото спиране на ключови за страната енергийни мощности. Постигнаха се принципни споразумения за алтернативни доставки на газ от Азербайджан, Туркменистан, Египет, Катар и др. и бяха подписани съответни документи. В резултат на тази политика България получи реален шанс да се превърне в енергиен център на Балканите, за което се говори близо 20 години. Но повече се говореше, отколкото се правеше.

За съжаление със своето  бездействие, с грешни и противоречиви сигнали и послания, с липсата на цялостна политика, а понякога дори с некомпетентност правителството на ГЕРБ застраши завършването и реализацията на тези проекти.

 • Компрометира проекта АЕЦ "Белене" и прогони стратегическия инвеститор RWE;
 • Проваля проекта Бургас - Александруполис;
 • Бави вземането на ясна позиция за Южен поток;
 • Забавя изграждането на газовите връзки с Гърция, Румъния и Турция;
 • Нe предприема достатъчно енергични действия за позитивно развитие на проекта Набуко;
 • Нищо не се прави за построяването на терминал за втечнен газ;
 • На практика е замразен проектът за изграждане на второ газохранилище край Галата;
 • Няма практически стъпки за разширяване и модернизацията на газохранилището в Чирен, който проект беше стартиран от предишното правителство и имаше конкретни ангажименти от Европейската банка за възстановяване и развитие;

 

Основните заплахи за България от тази политика са следните:

 • Загуба на стратегическо значение и влияние;
 • Пропуснати шансове за подобряване на позицията на страната ни в ЕС, НАТО и региона;
 • Удар върху националната сигурност и дългосрочните перспективи за успешно развитие на страната;
 • Загуба на енергийната сигурност и независимост;
 • Нанасяне на огромни икономически загуби (неустойки и пропуснати ползи за АЕЦ Белене и други проекти, загуба на големи инвестиции и работни места в условия на криза, загуба на потенциални приходи от износ на енергия и транзитни такси и т.н.);
 • Реална опасност за недостиг и внос на електроенергия в обозримо бъдеще, което ще се плаща като цена от всеки един българин.

Редно е правителството ясно да каже какво е договорено на срещата с руския вицепремиер Виктор Зубков:

- ще стартира ли проектът "Белене" и кога?

- ще се реализира ли проектът "Южен поток" и България ще участва ли в него? Окуражаващи са сигналите, че това което договори предишното правителство, в това число в тежки преговори миналата година, гаранциите за транзит през България, през нашия тръбопровод, се потвърждава и на последната среща, но искаме яснота.

- каква е принципната позиция на правителството по осигуряването на газ за България на достъпни цени и в гарантирани количества от януари 2011г.? Тази позиция трябва да е ясна сега и преговорите трябва да се водят сега.

Коалиция за България се отнася с разбиране към необходимостта от диверсификация на източниците и прозрачност на договорите, които са сключвани. Настояваме правителството еднозначно да каже какво е направено за диверсификация на източниците и на трасетата на енергийните ресурси.

Всичко, което е направено досега по проекта "Набуко" например- като се започне от предварителните политически договорености и се стигне до споразумението от 13.07.2009 г. в Турция, е направено само от предишното  правителство.

Подобна е ситуацията с алтернативните връзки със съседните страни - Гърция, Турция, Румъния, с изграждането на терминал за втечнен газ. Всички договорености за алтернативни доставки на газ (с Азербайджан, Египет, Туркменистан и др.) също са постигнати от предното правителство. Нужна е усилена и енергична работа за продължаването на тези договорености.

Коалиция за България ясно разбира, че диверсификацията е дълъг и сложен процес и неизбежно засяга важни външни интереси. В същото време изразяваме нашето смущение и недоумение от факта, че чужд посланик на практика е поискал отчет от българското правителство. Разбираем е интересът към тази тематика, който идва отвън, но трябва да е ясно, че всеки, който се опитва да влияе, трябва да е готов да се ангажира не само политически, но и финансово, в намирането на ефективни решения. Защото няма как да се докарва газ някъде през Атлантика или през други морета и океани, без да има нужната инфраструктура. Това не може да бъде само за сметка на България.

Коалиция за България призовава правителството да има отговорно поведение в този сложен казус, чиято крайна цел е България да се развие като енергиен център, преодолявайки възникващите препятствия от различен характер - икономически и политически. Единствената оценка за постигнатите резултати от правителството ще са не противоречивите и хаотични политически ангажименти, а реалното гарантиране на енергийните интереси на нашата държава.

Коалиция за България настоява правителството ясно и еднозначно да заеме позиция по тези проекти, да отстоява категорично българския интерес, без да се поддава на външен натиск от когото и да било. Недопустимо е чрез външен натиск да се пречи на България да заеме ключова позиция в енергетиката на Балканите.

Призоваваме Министерския съвет да реализира постигнатите договорености и да ги доведе до практическа реализация, която е в интерес на страната ни.

Коалиция за България прави тази декларация не за да използва натиска върху правителството, а като отговорна национална политическа сила, която иска да усили позициите на България както в преговорния процес, така и при реализацията на всички тези проекти.