Драгомир Стойнев: Една от целите на "Визия за България" е икономика за мнозина не за малцина

Янр 26, 2019 Новини Избори 0 984

26.01.2019

"Една от целите на "Визия за България" е икономика за мнозина, не за малцина. Икономическата промяна, от която се нуждаем, изисква нови идеи и ново мислене. Това заяви по време на представянето на Визията зам.-председателят на ПГ на "БСП за България" Драгомир Стойнев. Той обясни, че за да поемем по нов път на икономическо развитие, трябва да увеличим потенциала на икономическия растеж, което означава: събуждане на вътрешния капитал; инвестиции в по-съвършени производствени технологии, заетост на по-квалифицирани работници; по-висока вътрешна добавена стойност; промяна в условията за правене на бизнес в страната; премахване на такса „корупция“; по-справедливо разпределение на богатството и на обществените блага. "Ще приложим секторна стратегия за привличане на инвестиции в страната" заяви той. По думите му приоритетно ще се насочват инвестиции  в: нанотехнологиите, новите материали, фотониката, микро и наноелектрониката, както и внедряване на нови производствени схеми и системи. Според Стойнев това ще даде основа на широка гама от нови производствени процеси, стоки и услуги, като индустрии от ново поколение през следващото десетилетие.  

Драгомир Стойнев заяви, че във "Визията" е залегнал социален инвестиционен пакет - с държавно гарантирани ценни книжа и с по-висока доходност да се набират средства за финансиране на проекти в областта на социалните инвестиции, "зелена" икономика, новите форми на образование, селско стопанство, хидроамелиорации и др.  Той обясни, че е предвидено и законодателство за предприятията с над 50% държавно или общинско участие целящо - професионално мениджърско управление при конкурсно начало, отчетност и прозрачност в управлението, за да се гарантират приходи  в държавния и общинските бюджети. Според него това означава управление на пазарен принцип, което да защити сектора от политически промени; оздравяване на публичните предприятия и превръщането им в ефективен начин за трупане на финансови средства за държавата и излизане на българските държавни фирми на външни пазари.

Не на последно място, социалистите залагат и на засилване на застрахователния капацитет на Българската агенция за експортно застраховане. - да се даде тласък на износа на малките и средните предприятия. "Като мярка в  подкрепа на морския клъстер ще създадем  гаранционен фонд в подкрепа на корабостроенето и кораборемонта", заяви Стойнев. Той заяви, че във Визията на левицата са залегнали и ускорено продължение на процеса на облекчение на лицензионните режими и другите административни тежести, както и нуждата от законодателни инициативи, които да дават втори шанс на закъсалите фирми, които искат да се върнат в пълноценен правно-икономически оборот.  Той потвърди позицията на БСП против приватизацията на обекти от национално значение.