ЕП прие всички български предложения в резолюцията за компенсации за извеждането от експлоатация на І - ІV блокове на АЕЦ "Козлодуй"

  В рамките на провеждащата се в Страсбург пленарна сесия на Европейския парламент, евродепутатите одобриха предложението за резолюция за отпускането на допълнителна финансова помощ на България за извеждането от експлоатация на І - ІV блокове на АЕЦ "Козлодуй"

 

В рамките на провеждащата се в Страсбург пленарна сесия на Европейския парламент, евродепутатите одобриха предложението за резолюция за отпускането на допълнителна финансова помощ на България за извеждането от експлоатация на І - ІV блокове на АЕЦ "Козлодуй". Съгласно приетият текст на страната ще бъдат отпуснати 300 милиона евро финансова помощ от ЕС за периода 2010-2013 г. за безопасното извеждане от експлоатация на четирите затворени реактора.

В одобрената от ЕП резолюция бяха включени и всички предложения за изменения, внесени от българските евродепутати. Съгласно приетия текст отпуснатите средства са предвидени предимно за извеждането от експлоатация на блокове І - ІV, като част от финансовата помощ ще се използва и за проекти за опазване на околната среда, модернизиране на секторите на производството, преноса и разпределението на електроенергия в България и др.

Резолюцията на ЕП беше приета с 518 гласа "за", 17 "против" и 73 "въздържали се".