Р Е Ш Е Н И Е НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОТ 11 НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА

Янр 26, 2019 Новини БСП 0 16804

ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 49-ИЯ КОНГРЕС НА БСП - ОПРЕДЕЛЯНЕ ДАТАТА, МЯСТОТО И ДНЕВНИЯ РЕД

На основание чл. 31, ал. 3 от Устава на БСП свиква заседание на 49-ия конгрес на БСП на 26 януари 2019 г. от 10,00 часа в Зала 3 на НДК при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. България и Европа днес. Визия за утрешния ден. Задачите на БСП - политически доклад на председателя на НС на БСП.

                                                   Докладва: КОРНЕЛИЯ НИНОВА

2. Обсъждане и приемане на проекта "Визия за България".

                                                   Докладва: КОРНЕЛИЯ НИНОВА

3. Отчет за дейността на членовете на Европейския парламент, избрани с листата на Коалиция за България, през мандат 2014-2019 г.

                                                   Докладва: СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ

4. Приемане на предизборна платформа за участието на БСП в изборите за Европейски парламент през 2019 г.

                                                   Докладва: ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ

Вярно с оригинала:

                                                              Бисер Велков

                                                              ръководител на отдел

                                                              "Деловодство" на НС на БСП