Корнелия Нинова: Когато спечелим доверието на народа, ще отменим концесията на Летище „София“

08.11.2018 г.

За четвърти път от „БСП за България“ поставяме въпроса за концесия на Летище „София“ с различни правни форми - искане на проверка от Сметна палата, проект за решение на парламента за спиране на процедурата, а сега и законодателна инициатива за промяна в закона. Разговорът и дебатът тръгнаха в правната плоскост, но това не е  юридически спор. Това е политически въпрос и то много голям и много сериозен - искаме ли държавата да има собственост и контрол върху стратегически обекти от българската икономика, инфраструктура и национална сигурност? Модерна Европа отдавна реши този проблем - в Германия, във Франция, в Чехия, в Австрия- обектите от национална сигурност от ВиК-инфраструктура, Ж.П инфраструктура са държавна собственост.

Обърнете внимание, уважаеми управляващи, че кандидатите, поне тези, които засега са заявили  желание за концесия на Летище „София“, всички са с държавно или общинско мажоритарно участие. Големият въпрос е- продължава ли Европа, в частност България, това мнозинство и правителство, да се движат в посока- отказ на държавата от всички функции и прехвърлянето им на частни субекти. Отказ от национален суверенитет,  падане на граници и продължаване на глобализацията или обратното връщане на държавата в стратегическите сектори, пазене на национална идентичност, национален суверенитет и национални граници и държави. Това  е големият въпрос. И виждате, че светът и Европа започват да го решават в посоката, в която и ние предлагаме. Това е въпрос и за прехода, защото отново поставяте въпроса назад- кое правителство какво е давало на концесии и как го е правило. Не случайно, от близо две години, се опитваме и търсим съгласие да кажем край на този преход, за който всички имаме вина. Няма невинни в тази работа. Не прехвърляйте само на една или друга партия. Ето това също е голям политически въпрос, защото в този преход всеки е намирал различен начин да стигнем до тук, държавата да се оттегли от основните си функции. Дали ще е с концесии, дали с приватизации, дали с апортни вноски, дали с игра в капитала и увеличаване и намаляване- това е резултатът. Нашата грижа днес е- не в юридическата техника и не дали този текст трябва да е в Закона за приватизация или в Закона за концесия. Грижата ни е за държавния интерес и как той трябва да се пази. Що се отнася до въпроса- що е то концесия и има ли място в съвременния икономически живот- концесията е модерна, съвременна форма на упражняване на собственост, която ние уважаваме. Тя има място в настоящия и бъдещия икономически, политически и финансов живот и свят, но не там, където се касае за държавен национален интерес и суверенитет. 

Как точно с концесията на летище София отговаряте на тези въпроси, които ви поставих, след като в условията за концесията сте записали, че при война, национална катастрофа, бедствие- държавата трябва да предупреди концесионера, да изчака 6 месеца и след това да му плати обезщетение, затова, че е поискала прекратяване на концесията и използване на националното си летище, за да защити националната си територия, националния си интерес и народа си. 6 месеца ще го чакаш и накрая ще му платиш за това. Как точно през тази концесия ще защитите България и народа си, след като те са дали права на бъдещия концесионер, който и да е той, сам да си определя летищните такси. Той може да ги вдигне 10 пъти. Кой ще ги плаща - пак българският народ и пътуващите през Летище „София“. Как управляващите пазят националния интерес, след като са записали в тези условия, че ако България реши, че има нужда от второ летище, че има капацитет за второ летище, трябва да пита първия концесионер, ако той разреши, а ако пък не – трябва да му плащаме отново обезщетение, доста по-високо от това, което ще получим. Защо се обръщаме към патриотите, най-вече, и те се чудят? Защото, уважаеми патриоти, това е знаме на вашата идеология и програма. Не е от вчера, не от днес, а цяла кампания. Цяла идеология развиха, че не трябва да има изобщо концесии, че чуждите инвеститори-концесионери са колонизатори, че са крадци на българската национална собственост. Това им е в същността на „патриотизма“. Затова се обръщаме към тях да ни подкрепят. Г-н Сидеров искаше ревизия на всички концесии от Валери Симеонов. Нито единият, нито другият нещо са свършили по този въпрос. По тази тема вече гласуваха и вече разрешиха концесията на Летище „София“ снощи. В Закона за държавния бюджет, където пише, че правителството дава Летище „София“ на концесия, срещу което получава 800 млн. лв. приход в приходната част на държавния бюджет- патриотите подкрепиха това. 

Но процедурите не са изчерпани. Ние ще опитаме със законовите форми, които ни дава правовата държава, да сезираме ВАС за решението на МС, с което е взето решението за концесия. Ще се обърнем с молба за среща с президента Радев, който върна Закона за концесиите ви, с вето, който върна Закона за приватизация и следприватизационен контрол, с който раздавате активи на държавни дружества, също с вето. Той е последователен по темата национална сигурност и я има в правомощията си. Ние ще търсим институционална подкрепа през съда, по законов ред, през президентската институция, за да проведем докрай тази политика – национален суверенитет, грижа на държавата за обекти, които са от стратегическо значение за националния интерес, грижа за българските граждани. БСП поема този ангажимент. Когато народът ни даде доверието си да управляваме, ще отменим концесията на Летище София, колкото и да струва това.