Георги Гьоков: Бюджетът за 2019 г. е представен като най-силния и социален за годините на Прехода. Това предизвиква само смях

Не може нормално мислещ и социално ориентиран човек да подкрепи едно такова творение

„ПГ на „БСП за България“ няма да подкрепи предложения от правителството Бюджет за 2019 г., защото не може нормално мислещ и социално ориентиран човек да подкрепи едно такова творение“. Това каза народният представител от ПГ на „БСП за България“ Георги Гьоков от парламентарната трибуна. Той добави, че бюджетът на правителството за 2019 г. е представен като най-силния за годините на Прехода и с много силна социална насоченост. „Това предизвиква само смях. Може управляващите да го определят като по-добър от миналогодишния, защото предизборно ще харчат повече пари, но не могат да го определят като добър като цяло“, заяви Гьоков. Народният представител каза още, че основните проблеми, чието решение очаква обществото, са демографската катастрофа, интегрирането на етническите малцинства, размерът на социалните плащания и пенсиите. „Повече от 10 години от присъединяването на България към ЕС, страната ни продължава да изостава от останалите страни в много области и да има много проблеми свързани с ниските доходи, бедността, неравенствата, пенсионната система, образованието и здравеопазването и много други. Социалната политика не може да се регулира на европейско равнище, затова тези проблеми трябва да ги решим сами“, коментира Гьоков.

„Никой не вярва, че с предвидените 5,7% увеличение на пенсиите и то от първи юли ще се компенсира инфлацията и ще е достатъчно за над  2 млн. български пенсионери да живеят поне както са живели през 2018 година“, каза още Георги Гьоков. Той заяви, че на всички трябва да е ясно, че няма да е възможно  с „увеличената“ от 207,60 на 219,43 лв., и то от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и с „увеличената“ от 125,58 на 132,74 лв. социалната пенсия за старост,  хората да купуват храна и лекарства и да живеят нормално.

„Отговорете ми как замразяването на размера на обезщетенията за отглеждане на малко дете от 1 до 2 години за поредна година на 380 лева ще стимулира младите работещи и осигуряващи се хора, да раждат и отглеждат дете със суми, които са близки до линията за бедност“, обърна се Гьоков към управляващите. Той добави, че като прибавим към това невъзможността младите семейства да ползват детски ясли и градини, за да може родителят да се върне по-рано на работа, положението става трагично.“Нашето алтернативно предложение ще е това обезщетение да е равно на минималната работна заплата за страната за 2019 г.“, обясни Георги Гьоков. Той обяви, че чрез Държавния бюджет за 2019 г. се замразяват:         месечните помощи за деца; еднократната помощ при бременност; еднократната помощ при раждане; еднократната помощ при раждане на близнаци; еднократната помощ при осиновяване на дете; еднократната помощ при за майките студентки; еднократната помощ при дете с трайни увреждания; месечните помощи за дете до 1 година на неосигурена майка;месечната помощ за отглеждане на близнаци; месечната помощ за деца с трайни увреждания; средно месечния доход за придобиване право на помощи; еднократната помощ за първокласниците; гарантирания минимален доход. „Провежданата от правителството политика не само, че не може да намали бедността и неравенството, а създава сериозни предпоставки за задълбочаването му в чисто краткосрочен план“, завърши Георги Гьоков.

 

Надя Клисурска: Бюджетът на ДОО няма ясна визия за борба с ниските доходи на българските граждани

„Бюджетът на ДОО няма ясна визия за борба с ниските доходи на българските граждани. Липсва предсказуемост и предвидимост. Каква сигурност даваме на тези, които внасят своите осигуровки в системата, когато я реформираме всяка година?“. Това каза от парламентарната трибуна народният представител Надя Крисурска. Тя добави ,че максималният осигурителен доход трябва да бъде увеличен значително и тези, които получават повече трябва да внасят солидарно в осигурителната система. „Отново бедните ще дават повече от богатите“, заяви Клисурска.  Тя каза още, че управляващите не дават необходимото на безработните и майките с малки деца, отнемат и от пенсионерите, защото занижават приходната част на бюджета необосновано. „За майките се запазва сумата от 380 лв. за втората година от майчинството, тази сума е крайно недостатъчна за отглеждането на едно дете. Ние искаме обезщетението за втората година от майчинството да се обвърже с минималната работна заплата, защото е справедливо“, заяви народният представител.

Виолета Желева: Даването на няколко милиона повече не е реформа

„Увеличението на старите пенсии с 5,7% е средно 14 лв. за пенсиите на 1,5 млн. български граждани. Има ли пари за това? Естествено, че има, но те се разпределят от един човек, чрез постановления, и то за общини, близки до управляващите“, заяви народният представител Виолета Желева.  Тя добави, че с това увеличение на пенсиите ще се увеличи разликата между доходите на пенсионерите. „Минималното обезщетение за безработицата също няма да се увеличи, то остава 9 лв. на ден. Как човек, който е останал без работа ще живее един месец с тези средства“, попита тя. Желева се обърна към управляващите и призова да кажат на своите избиратели, че в България няма бедни хора, след като предлагат те да получават такива доходи. „Какво социално има в това, че в почти всички социални плащания остават замразени. Даването на няколко милиона повече не е реформа, ако не се подобри трайно животът на гражданите“, заяви Виолета Желева. 

 

 

 

06.11.2018 г.