Ирена Анастасова: Предлагаме модел на образование, даващ достъп до знания и умения на всеки българин

Юли 21, 2018 Новини Избори 0 1161

21.07.2018

„В основата на икономиката, регионалното развитие и здравеопазването стои образованието. В момента сме свидетели на криза в сферата. Затова във “Визия за България“ сме заложили: регионални програми за развитие на образованието, безплатни детски ясли и градини, един учебник по предмет за клас, пресичане на подмяната на българската култура и история“. Това каза по време на представянето на проекта „Визия за България“ народният представител от ПГ на „БСП за България“ Ирена Анастасова. Тя добави, че е нужен модел, който да научи децата преди всичко на български език, да им осигури необходимите знания в естествените, хуманитарните и обществените науки. Анастасова каза още, че този модел трябва да формира у децата умения за общуване и умения за оценка на процесите в обществото. „Важно е моделът да дава достъп на всеки български гражданин до съвременни знания и умения. Така ще създадем грамотни и професионално подготвени българи, които да работят за просперитета на родината“, заяви Анастасова. Тя бе категорична, че за да  бъде изпълнена тази цел, трябва да бъдат изпълнени две основни задачи: гарантиране на пълен достъп на децата в системата на средното образование и гарантиране на високо качество на образованието.  

 

Анастасова каза още, че във Визията са предложени още условия за здравословно хранене във всяка детска градина и училище. „Добавили сме целево осигуряване на хранене, дрехи и обувки за децата от крайно бедни семейства и осигуряване на общежития за ученици от планинските и отдалечените селища за улесняване на достъпа им до средно и професионално образование“, добави народният представител. Тя бе категорична, че  всички тези мерки трябва да са съобразени с условията за развитие на регионите, затова са и регионалните програми за развитие на образованието. 

 

 

Ия Петкова: Нужно е създаването на карта образование-бизнес, която да бъде подготвена с общи усилия

 

„Един от важните приоритети е обвързването на нуждите на  икономиката и обществото с образованието, така че то да подготвя нужните кадри за развитието на икономиката. Затова е нужно създаването на карта образование-бизнес, която да бъде подготвена с общите усилия на държавата, общините и бизнеса“. Това заяви Ия Петкова, член  на НС на БСП. Тя добави, че качественото професионално обучение може да бъде постигнато чрез включване на бизнеса в разработването на учебните програми и чрез ефективни стажове и практики. „В условията на демографска катастрофа е ключово съхраняването на държавните ВУЗ като регионални центрове на образователна и научна дейност. Ние сме за академична автономия на ВУЗ, но при засилен контрол на държавата“, каза още Петкова.   Тя заяви, че е  нужно  и ново качество на управление и ново равнище на финансиране на научните изследвания и научната дейност, дългосрочна държавна политика за развитие на научните и научно- преподавателските кадри, както и развитие на центровете за върхови технологии и върхова наука. „Резултатите от научните изследвания, финансирани с публичен ресурс, следва да подобряват качеството на живот, а фокусът в научните изследвания трябва да бъде в областта на химията, биологията, математиката, физиката и материалознанието.