Петър Кънев: Трябва да работим за икономическа държава, а не бездържавна икономика

Юли 21, 2018 Новини Избори 0 1010

21.07.2018

„Искаме да предизвикаме дебат в обществото, защото всичко в темата за икономиката се представя прекалено розово. В проекта за „Визия за България“ предлагаме повече държава там, където и, когато тя е необходима и  върховенство на закона и възстановяване на доверието в съдебната система. Държавата задължително трябва да присъства в икономиката, енергетиката, здравеопазването“. Това каза народният представител от ПГ на „БСП за България“ Петър Кънев по време на представянето на икономическата част от проекта „Визия за България“.  Той  каза още, че идеята за излизанe на държавата от икономиката е илюзорна и спекулативна. „БСП ще работи за икономическа държава, а не бездържавна икономика“, каза още народният представител.  „Нов път за икономически растеж е друга тема от визията. В него са заложени инвестиции в нови и с висока добавена стойност производства, защото ръст на икономиката от 3-4 % не е достатъчен. На инвеститорите ще предложим „Социален инвестиционен пакет“. Това са държавно гарантирани ценни книжа с по-висока от нормалната доходност“,          обясни Петър Кънев. Той добави, че за зелена икономика проектътпредлага няколко основни принципа: опазване на околната среда; възобновяема енергия; зелени сгради, управление на отпадъците, земите и водите. „За влизане на държавата в една изключително печеливша част от икономиката, която генерира 12-13% от БВП - предлагаме, концесиите на плажовете да се премахнат, а на дървесина в държавните горски стопанства - да се забранят“, каза още Петър Кънев.

 

Александър Симов: Ако не решим демографската криза, всички останали политики ще бъдат красиви думи, които нямат смисъл

„В проекта „Визия за България“ предлагаме минималната работна заплата да е не по-малко от 60% от средната работна заплата за предходната година. Звучи объркано, но е много важно, защото България е трайно закотвена на дъното по доходи в ЕС“. Това каза народният представител от ПГ на „БСП за България“ Александър Симов. Той добави, че  с това е свързана и идеята за по-справедливи ставки за  заплащане на нощния труд и труд извън работно време. „Предвиждаме въвеждане на прогресивно подоходно облагане и свързаното с него семейното подоходно облагане. Почти 90% от работещите българи ще спечелят, ако се доведе прогресивно подоходно облагане. Това е начин в семействата да останат повече средства“, обясни Симов.  Той добави, че с данъчната политика е свързано и въвеждане на единен електронен данъчен регистър. „Чрез него на едно място ще бъде обединена информацията за всеки един гражданин. Това ще даде възможност да се усъвършенства системата за социално подпомагане и да се направи дългоочакваната пенсионна реформа“, категоричен бе народният представител.  Симов обяви, че преизчисляване на всички пенсии до 31.12.2015 се чака от всички и то е заложено във „Визия за България“. „Премахване на на максималния осигурителен праг и  премахване на максималния таван на пенсията. Време е хората да взимат реалния размер на това, което са заработили“, заяви социалистът.

„Ако не решим демографската криза всички останали политики ще бъдат красиви думи, които нямат смисъл“, категоричен бе Александър Симов. Той заяви, че тя е свързана най-вече с доходите, неравенството и липсата на реални перспективи. „Затова ние предлагаме конкретни мерки, които да се справят с тази криза. Въвеждане на семейно подоходно облагане, създаване на национална програма за изграждане на детски ясли и градини, отпадане на таксите за детски ясли и градини“, обяви още той.  Симов добави, че други залегнали мерки са парично обезщетение, ако майката се върне по-рано на работа - пълен размер до една година на детето и 50% от една до две години и осигурителна почивка за работодатели, осигуряващи работа на родители с малки деца. „Това означава държавата да поеме осигуровките за всяка майка, която отглежда дете до постъпването му в първи клас. Нови критерии за по-ефективно разпределение на социалните придобивки. Размерът на детските добавки да бъде обвързан с посещението на детето в училище и неговия успех. Да се осигурят средства за началото на учебната година на деца до 16 години от по-бедни семейства са част от решението на демографската криза“, каза още Симов.