Националната овцевъдна и козевъдна асоциация и евродепутатът Момчил Неков организират форум на тема “Визия за овцевъдството и козевъдството в България 2018-2027“

1.07.2018

Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) и представителят на Европейския парламент и член на Комисия по земеделие и развитие на селските райони Момчил Неков организират форум на тема “Визия за овцевъдството и козевъдството в България 2018-2027“.

Срещата ще се проведе от 09.30 ч. на 2 юли 2018 г. (понеделник) в Дома на Европа на ул. „Георги С. Раковски“ № 124 в София. 
Целта на форума е да бъдат обсъдени проблемите в сектора, да се очертае визия за развитието му, както и да се оформят конкретни предложения и тези за изготвяне на Национална стратегия за сектора за периода 2018-2027 г.
В събитието са поканени да участват представители на Министерство на земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на храните, представители на научните среди, на неправителствени организации и на бранша.