Пирински: Решаващото предизвикателство е преодоляването на неравенствата

Нужно е запазване и развитие на ролята на Европейския социален фонд като част от общата кохезионна политика

В изказването си в Комисията по регионално развитие на Европейския парламент, където бяха представени приоритетите на българското председателство в областта на сближаването, евродепутатът социалист Георги Пирински подчерта, че политиката на сближаване е основният инвестиционен инструмент на Европейския съюз и именно чрез целенасочени инвестиции следва да се постига намаляване на различията и растеж и заетост във всички региони. В тази връзка той привлече вниманието към необходимостта от нова стратегия за индустриализация на ЕС, отразяваща реалностите на протичащата нова индустриална революция.

Евродепутатът социалист наблегна и на необходимостта от запазване и развитие на ролята на Европейския социален фонд като част от общата кохезионна политика. Що се отнася до приходната част на бюджета на ЕС, според него, е нужно да се предприемат решителни мерки за въвеждане на данък върху финансовите транзакции, както и за плащането на дължимите данъци от страна на крупните многонационални корпорации, реализиращи дейността си в страните членки на ЕС.

Пирински подчерта също, че Европейският парламент вече прие Резолюция за ключовите елементи на новата кохезионна политика, която  очертава основните параметри за обновяване и развитие на тази политика през следващия програмен период за успешно преодоляване на иначе задълбочаващите се различия в рамките на ЕС .