Парламентът прие предложенията на ПГ на „БСП за България“ за промени в Търговския закон

Крум Зарков: Искаме да се прекрати порочната практика – фирми със задължения да се прехвърлят към социално слаби граждани

„Искаме да се прекрати порочната практика – фирми със задължения, предимно към НАП и работници, да се прехвърлят към малоимотни и социално слаби граждани, от които кредиторите не могат да съберат вземания. По този начин бившите собственици се освобождават от пасивите на фирмата и оставят всичките й задължения на новия собственик, като в същото време регистрират друго дружество и започват на чисто своята дейност“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за България“ Крум Зарков от парламентарната трибуна. Той обясни, че предложените от БСП промени са съобразени с практиката и целят да пресекат най-често регистрираните случаи на злоупотреби. „Предлагаме по време на ревизия да не може да се прехвърля собствеността. Добавяме и изискването, при прехвърляне на дружествени дялове, да се представя удостоверение от НАП за липсата на задължения от публично-правен характер“, обясни той. По неговите думи в случай, че дружеството има задължения, то прехвърлянето на дяловете на трети лица излиза от компетенциите на нотариуса и преминава в компетенциите на окръжния съд. „Съдът да е този, който ще прецени дали дружеството има активи и икономически потенциал, поради което трябва да бъде стабилизирано или дружеството е свръхзадлъжняло, новият собственик не предлага решения за обезпечаване на кредиторите и дружеството следва да бъде обявено в несъстоятелност, като досегашните съдружници и управители ще трябва да понесат съответните санкции, предвидени в закона“, допълни Зарков.

Като втора основна насока на законопроекта на левицата народният представител посочи по-добрата защита на работниците и служителите, които не са получили дължимото си възнаграждение. „Искаме да дадем възможност 1/3 от наетите лица от длъжника да подадат до съда откриване на процедура по несъстоятелност, в случай, че повече от два месеца не са изплащани отработените им заплати“, каза още Зарков. Според него по много причини специалният ред за обезщетение и заплащане на работниците на отработените им заплати не проработва. „Трябва да предвидим мястото на служители и работници с неизплатени задължения в открилата се вече процедура на несъстоятелност. Търговският закон е търпял вече промени в тази насока, работниците и служителите са се придвижили места напред, но това не е достатъчно – те трябва да заемат първо място в този списък“, категоричен е Крум Зарков.