Сергей Станишев: На лице са конкретни основания за по - добра оценка в междинния доклад на ЕК за страната ни през февруари

Премиерът Сергей Станишев разговаря със заместник-председателя на ЕК и комисар по въпросите на правосъдието, свободата и сигурността Жак Баро Амбицията на правителството и на всички ангажирани институции в страната за постигане на системни резултати в областта на превенцията на корупцията и борбата с организираната престъпност подчерта премиерът Сергей Станишев по време на срещата си със заместник-председателя на Европейската комисия (ЕК) Жак Баро

Премиерът Сергей Станишев разговаря със заместник-председателя на ЕК и комисар по въпросите на правосъдието, свободата и сигурността Жак Баро

Амбицията на правителството и на всички ангажирани институции в страната за постигане на системни резултати в областта на превенцията на корупцията и борбата с организираната престъпност подчерта премиерът Сергей Станишев по време на срещата си със заместник-председателя на Европейската комисия (ЕК) Жак Баро. Министър-председателят изтъкна нетрадиционния формат на срещата, на която присъстваха още вицепремиерът Меглена Плугчиева, министрите Миглена Тачева, Михаил Миков, Гергана Грънчарова, председателят на ДАНС Петко Сертов, главният прокурор Борис Велчев и представител на Висшия съдебен съвет. По думите на премиера, необходимо е много тясно взаимодействие между институциите и то е много по-ефективно през последните години. Без подобно взаимодействие не бихме могли да постигнем резултатите в борбата с организираната престъпност и корупцията, които очакват както Европейската комисия, така и българските граждани.

 Бяха приети редица законодателни, а също и структурни и персонални промени, които да подобрят качеството в работата на държавните институции, посочи министър-председателят по време на срещата. Основен приоритет остава повдигането на конкретни обвинения и реални присъди в борбата с организираната престъпност и корупцията, по-ефективното сътрудничество с ОЛАФ и работата по ефективното и прозрачно усвояване на средствата от еврофондовете. Основен проблем според премиера остава недостатъчният административен капацитет. Ще разчитаме в междинния си доклад през февруари ЕК максимално да отчете извършеното до момента, като за целта правителството продължава редовно и стегнато да информира Комисията за постигнатите резултати.

 През последните месеци се постарахме да постигнем много по-добро взаимодействие и по отношение на комуникацията с ЕК, допълни премиерът и припомни, че бе приет ясен план за действие, който вече е изпълнен на 90 на сто. По-добър е и процесът на информиране на ЕК за постиганите резултати, за да мога те да бъдат своевременно отразявани в докладите на Комисията за страната ни по Механизма за сътрудничество и верификация. Според министър-председателя, вече има конкретни резултати и повдигнати обвинения, които дават основания за една по-добра оценка в предстоящия през февруари технически доклад на ЕК за страната ни.

Стремим се да запазим темпа на реформите и да постигнем още по-добри резултати, подчерта още премиерът по време на срещата. Той открои популизма като фактор, който забавя процеса на реформите в страната и се обяви за още по-тясно сътрудничество в процеса на подпомагане на реформите в страната. Стремежът на българските институции е Механизмът за сътрудничество и верификация с ЕК да бъде успех, изпълнен със съдържание и с трайни резултати.

За още по-тясно и прагматично сътрудничество на експертно ниво се договориха премиерът Сергей Станишев и вицепрезидентът на ЕК Жак Баро. Според премиера, е необходимо и да бъдат уточнени целите и задачите в средносрочен и дългосрочен план по механизма за сътрудничество с ЕК и да бъдат осигурени гаранции за темпа на реформи в страната в областта на правосъдието и вътрешния ред и след парламентарните избори у нас. Не сме застраховани от популизъм, въпреки все още голямото одобрение на членството на България в ЕС сред обществото, изтъкна министър-председателят.  

По повод предстоящия междинен доклад за България и Румъния премиерът посочи още, че макар и с технически характер, документът ще има политически ефекти у нас и призова за окуражаване на процеса на реформите от страна на Комисията. Нуждаем се както от критика, така и от насърчаване и подкрепа и ще продължим в рамките на Механизма за сътрудничество да търсим всички възможности за получаване на такава, допълни той. Много е важно да знаем, че това, което правим, е това, което се очаква от ЕК и от гражданите, затова комуникацията на работно ниво с експертите на ЕК и другите страни-членки са много важни за постигането на конкретни резултати, категоричен бе премиерът.

Много добра оценка на сътрудничеството с правителството даде заместник-председателят на ЕК Жак Баро пред премиера Сергей Станишев. Той бе категоричен, че докладът за страната ни през февруари ще отрази постигнатото до момента и поздрави ангажираните в реформите в областта на правосъдието и вътрешните работи членове на кабинета и институциите на съдебната власт. Жак Баро сподели и високата си оценка и за дейността Инспектората към Висшия съдебен съвет, който, по думите му, позволява обективна оценка на кадровите назначения в съдебната система. Внимателно ще следим начините на избор на ръководните екипи в съдебната власт, допълни той.

Позитивна е и оценката на ЕК по отношение на разширяването на разследващите правомощия на полицаите, Закона за конфликт на интереси, дейността на съвместните разследващи екипи на МВР, ДАНС, прокуратурата и ВСС, както и подобряването на взаимодействието между ангажираните в борбата с организираната престъпност и корупцията институции.

Необходима е ефективна и надеждна съдебна система за ефективна борба с организираната престъпност, подчерта още еврокомисарят Жак Баро. Според него, повод за притеснение е продължителността на част от делата, което е от полза за подсъдимите. Стратегическото положение на България би й донесло още много позитиви в бъдеще, но трябва да се освободите от бремето на миналото и да се отървете от корупцията, която е пречка за икономическото развитие на страната, подчерта още Жак Баро по време на срещата, като допълни, че подобни промени са необходими и в други страни-членки на ЕС. Еврокомисарят Баро ще предложи в програмата на ЕК за следващата година да бъде изготвена оценка на ефективността на съдебните системи за всяка страна-членка на ЕС поотделно. България трябва да напредва практически и за целта е нужна мобилизация на цялото общество, а борбата с организираната престъпност и корупцията трябва да стане общонационален приоритет, подчерта още Жак Баро.

За съпоставимост на оценките за България с тези за другите страни-членки се обяви още премиерът Сергей Станишев по време на разговора. Той получи уверение от еврокомисаря Жак Баро, че февруарският доклад за страната ни ще продължи досегашната политика на сътрудничеството от страна на ЕК. Подкрепата на Комисията ще продължи и занапред, въпреки, че вече има осъществен напредък, допълни заместник-председателят на Европейската комисия.