Председателят на КЕВКЕФ Кристиан Вигенин посети засегнатите от пожара села в община Кресна

11.09.2017 г.

Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ)Кристиан Вигенин посети община Кресна днес във връзка с мерките за преодоляване на последиците от пожара, опустошил над 1000 декара общински гори през август.

Кристиан Вигенин подкрепи инициативата на кметовете на Кресна и Симитли да бъдат отворени целево за двете общини и за Югозападното държавно предприятие две подмерки от  Програмата за развитие на селските райони 2014-2020  - подмярка 8.4 "Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" и подмярка 8.3 "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития". Кметът на община Кресна Николай Георгиев подчерта, че по този начин с предложените за реализация проекти ще бъдат възстановени щетите от пожара и ще бъдат предприети мерки за предотвратяване на бъдещи събития от такъв характер. Той подчерта, че според условията на програмата община Кресна е класифицирана като община с нулев риск от пожари, което прави невъзможно нейни проекти да бъдат одобрени по общия ред.
"Ще запозная членовете на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с искането Ви още на първото заседание в сряда и вярвам, че ще получа подкрепата им да се обърна към правителството от името на цялата комисия.", заяви Вигенин.

Народният представител посети и две от засегнатите от пожара села - Стара Кресна и Ощава. Той приветства намеренията на кмета да подпомогне с приоритет възстановяването на къщите на постоянно живеещите в селата жители, които са загубили домовете си в пожара и се ангажира да се включи в популяризирането на националната дарителска кампания, обявена от общината. Паричните дарения могат да се правят по специално разкрита сметка на община Кресна, Интернешънъл Асет Банк АД - клон Благоевград, IBAN BG08IABG74588401242700, основание: ПОЖАР В СЕЛАТА ОЩАВА, СТАРА КРЕСНА И ВЛАХИ.

Припомняме, че Парламентарната група на БСП за България вече преведе 10 хиляди лева по сметката.