Проф. Анелия Клисарова: Искаме качествено образование и равен достъп на всички деца до него

21.07.2017 г.

„Предлаганите промени от БСП в сега действащия Закон за училищното и предучилищното образование целят да регламентират ангажимента на държавата за качествено образование и равен достъп на всички деца до него“. Това заяви народният представител от „БСП за България“ проф. Анелия Клисарова от парламентарната трибуна. Тя обясни, че законът е влязъл в сила на 1 август 2016, без налични основни стандарти, чрез които е предвидено да действа. „Има хаос в системата на образованието и към настоящия момент все още има стандарти, които не са изписани, а учениците още миналата година започнаха първи клас без буквар, пети клас – без учебници. Програмите на 6 и 7 клас трябваше да включат образователни изисквания за 8 клас“, подчерта тя. Според нея това е довело до увеличаване на ръста на отпадналите ученици. „Расте броят и на завършилите ученици без квалификация. На фона на дълбоките неравенства в обществото, се засилват и тези в училищата“, каза още народният представител. Проф. Клисарова посочи, че закриването на малките училища води до увеличаване на ръста на преждевременно отпадналите от образование деца и все по-остро обезлюдяване на населените места. „С внесения от БСП законопроект предлагаме основните държавни образователни стандарти да се приемат от НС. По сега действащите правила, учебната програма може да се променя всяка година“, уточни тя.

Проф. Клисарова е на мнение, че финансирането на частните училища създава допълнителни неравенства, чрез пътя на достъп, на материалната база, заплащането на преподавателския труд. „Предлагаме да няма публично финансиране на частните училища. Не сме против и смятаме, че те трябва да бъдат подпомагани и развивани, но такива форми има и сега – има безплатни учебници и учебни помагала, стипендии на учениците, за учебно-методическа подкрепа, достъп до национални и европейски програми“, каза още тя.

„Предлагаме по-гъвкава образователна структура и създаване на условия за по-високи образователни резултати“, заяви депутатът от левицата. Според нея трябва да има многообразие на училищата, както са многообразни интересите и на децата и трябва да се подкрепя тяхното развитие. „Предлагаме такива училища да има в областта на математиката, природните науки, технологиите, хуманитарните науки, националната сигурност. Това ще създаде условия децата да се развият с техните нужди и интереси, и таланти“, допълни тя.

Проф. Клисарова е на мнение, че законът трябва да е в синхрон със закона за професионалното образование. „За да включим дуалната система в професионалното образование, трябва да има и такива училища, които ще приемат ученици от десети клас“, коментира тя.

Според народния представител е необходимо въвеждане на един учебник по един предмет. „Предлагаме да има един базов учебник, който да гарантира знанията, които трябва да бъдат усвоени от учениците и минимум три помагала към него“, посочи тя. По нейните думи именно с тези помагала ще се изрази творчеството на учителя. „Децата са различни и в класа, а там не може да се работи по различни учебници“, коментира проф. Клисарова.

В законопроекта на „БСП за България“ се предвижда учениците от 2, 3 и 4 клас да повтарят, ако не са показали уменията и знанията за съответното ниво. „Те трябва да се научат на труд и дисциплина. През целия си живот, така или иначе, ще бъдат оценявани. Ако не ограмотим децата до 4-ти клас, в 5-ти отпадането им е сигурно“, акцентира тя.

Много важен момент в предложенията на левицата, според проф. Клисарова, са по-ефективна система за квалификация и кариерно развитие за учителите. „Изключително важно е нашите учители да могат, да знаят, непрекъснато да се развиват и квалифицират. Предлагаме повече часове и по-гъвкави методики за провеждане на квалификация и непрекъснатото развитие на учителя“, обясни тя. Според нея трябва да се въведат и сериозни мерки и норми, насочени към дисциплината на учениците. „За да се случи всичко това трябва, когато определяме бюджета за следващата година, 4% от БВП да бъда за образование“, категорична е проф. Клисарова.