„БСП за България” иска изслушване на 3-ма министри заради урана във водата в Хасково

19.04.2017

          “Настояваме да се проведе изслуш­ване на 21 април 2017 г. на министъра на здравеопазването, мини­стъра на околната среда и водите и министъра на регионалното развитие и благоустройството относно предприетите мерки за гарантиране здравето на населението. Въпросът е от голям обществен интерес”. Това се казва в искане от ПГ на „БСП за България” до председателя на НС Димитър Главчев във връзка с завишеното съдържание на уран във водата в Хасково.  

          Групата народни представители припомнят, че директорът на Басейнова дирекция „Източнобело­морски район“ информира  Регионалната здравна инспекция – Хасково и управителя на „ВиК“ ЕООД – Хасково за наличие на завишено съдържание на естествен уран в мониторингов пункт за подземни води от националната система за мониторинг на околната среда ПС „Хасково-І“. Те подчертават, че Басейновата дирекция е препоръчала прекратяване или максимално ограничаване на ползването на водоизточника с цел ограничаване на риска на здравето на хората при консумация на вода за питейно-битови и промишлени цели. „На 13.04.2017 г. Междуведомствената работна група на МЗ, МОСВ и МРРБ препоръчва водата за гр. Хасково от централното водоснабдяване да не се използва за питейни цели. Дава препоръки на РЗИ - Хасково, ВиК оператора и община Хасково да осигури с вода детските и учебни заведения. Тези действия са извършени едва 5 месеца след констатираните превишения на допустими стойности на вредни вещества в питейната вода”, пишат още депутатите от левицата.

 

Искането е подписано от:  

 

Корнелия Нинова

Елена Йончева

Жельо Бойчев

Манол Генов

Дора Янкова

Драгомир Стойнев

Антон Кутев

Никола Динков

Виолета Желева