П О З И Ц И Я на социалистите от район „Северен”,  БСП  -  Пловдив

04.12.2016 г.

ДО

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ – 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СОЦИАЛИСТИ

ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

 

ДО 

ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БСП – ЛЯВА БЪЛГАРИЯ

 

ДО 

НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БСП

 

П О З И Ц И Я

на социалистите от район „Северен”,  БСП  -  Пловдив

 

Ние, социалистите от район „Северен" – Пловдив,  още от началото на 2016 г.,  с  тревога наблюдаваме действията, свързани с промените в Закона за обявяване на комунистическия режим за престъпен, наричан още „Законът Андреев”. 

               За разочарование на огромна част от  българските граждани, законът вече е гласуван от парламентарното мнозинство на първо четене, което предизвика възмущението на антифашистките сили по света.  Има вече реакция и в Европейския парламент.

               Кои са основните заплахи пред демокрацията и отстояването на основните човешки права, като завоевание на нееднозначно определяния преход и във връзка с приемането ни като равноправен и солидарен член в голямото европейско семейство?  

1.      Българското Народно събрание приема един реваншистки закон, който не почива на обективната историческата действителност и дава оценки на исторически периоди, на политическите дейци и на самата Българската комунистическа партия за периода 1944 – 1989 г., по които нашата историография все още не се е произнесла еднозначно;

2.      В този закон се слага знак на равенство между сталинския тип тоталитаризъм, социализма и фашизма, което е недопустимо и накърнява убежденията и вярванията на много хора в България;

3.      Извършва се политическа репресия на членовете на Българската социалистическа партия, която, според решение на Конгреса от 1990 г., е официален приемник на БКП, които членове трябва да се съгласят, че дейците на Българската комунистическа партия и нейните предшественици, които на практика изнесоха антифашистката борба на гърба си в годините преди 44 г., са престъпници и те са наследници на престъпници;

4.      С приемането на санкции за присъствието на символи от този период или паметници на дейци на обществени места, всъщност се нарушават основни човешки права, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз, като част от Лисабонския договор, който и нашата държава е подписала, а именно: чл. 10, чл.11 и чл. 21, а по отношение на определението „престъпен“ за режима преди 89 г. и неговите дейци – чл.47, чл. 48, чл. 49. По същият начин се нарушават и чл. 6 и чл. 10 от Европейската конвенция по правата на човека. Законът е в разрез с Конституцията на Република България – чл.11, чл.38 и чл.39;

5.      Обезпокоени сме, че са застрашени хилядите паметници на антифашистката борба в България, която е част от световната борба срещу фашизма и част от родовата и семейна памет на стотици хиляди българи. Обезпокоени сме, че ще се посегне и върху военните паметници от Втората световна война – под знака „комунистически“ - значи „престъпни“.

По решение на РС на БСП и съвместно със Сдружение „Памет и Бъдеще“ - Пловдив, започнахме събиране на подписка и предприехме интернет-кампания срещу този унизителен, реваншистки закон. Имахме предложение до НС на БСП тази подписка да върви с националния референдум на партията, което не се прие. Имаше жалба до омбудсмана Мая Манолова с искане този закон да бъде обявен за противоконституционен (Приложение 1). Готови сме на нови жалби след приемането на закона и да сезираме Европейския съд по правата на човека при необходимост. Опитваме се да противодействаме според собствените си сили. Днес обаче, преди второто четене на закона, ситуацията е друга и малко време ни дели законът да е факт и да влезе в сила.

Настояваме Европейският парламент да осъди с декларация приемането на подобно законодателство, което нарушава основните права на гражданите на Република България, да бъде подчертано, че не може да се слага знак на равенство между фашизма, социализма и героите антифашисти, които дадоха своя принос в борбата с кафявата фашистка чума и направиха Европа, това, което е днес!

Предлагаме да бъде предприета инициатива с цел да не се приемат закони в националните законодателства, а и в общоевропейското законодателство, в които по същество се дават субективни исторически оценки и недоказани конюнктурни твърдения, защото това не е работа на парламентите. 

Настояваме парламентарната група на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ да предприеме всички законови мерки този закон да не влезе в сила и да бъде обявен за противоконституционен!

Позицията е приета с решение на РС на БСП от 02.12.2016 г.