Министерството на икономиката и енергетиката подготвя нова методика за определяне на размера на административните такси

Дек 23, 2008 Новини БСП 0 1659

Министерството на икономиката и енергетиката се ангажира с изработването на нова методика за определяне на административните такси, събирани от бизнеса


Министерството на икономиката и енергетиката се ангажира с изработването на нова методика за определяне на административните такси, събирани от бизнеса. Това съобщи депутатът от Коалиция за България Мая Манолова след провелата се днес среща на членове на ръководството на БСП с представители на министерството на икономиката и енергетиката и работодателски организации. По думите на Манолова целта на методиката е размерът на таксите да не надвишава цената на  административната услуга и те да не се превръщат в допълнителен налог върху бизнеса. Следва да бъде сложен ред и това да стане с една методика, която няма да позволява на администрациите своеволно да увеличават една или друга такса, заяви депутатът от Коалиция за България.

Като сериозен проблем Манолова посочи и оценката на въздействието на регулациите върху бизнеса. В тази връзка на днешната среща зам.-министърът на икономиката и енергетиката Ана Янева заяви, че вчера в МС е била приета стратегия за оценка на въздействието. Предстои да бъде изработен нов закон за нормативните актове, който да включва задължителна оценка на въздействието на всеки един от законопроектите, които се обсъждат в последствие от българския парламент, уточни Манолова. По думите й ще бъде правена и оценка на оценката на въздействието, като по този начин ще стане ясно, че това няма да е една формална процедура, а процедура, която е свързана с конкретни цифри измерване на това как един или друг закон, който се приема от парламента, влияе в средата, към която е насочен.

На днешната среща министерството на икономиката и енергетиката отчете своята дейност за 2008г. по ограничаването и облекчаването на съществуващите регулаторни режими. Около 15 режима са отменени или са облекчени. Изготвени са съответните законопроекти, които са минали през Министерски съвет и предстои да бъдат разгледани от Парламента. Сред тях е  предложението с промени в Закона за туризма да се премахне категоризацията на обекти, които предлагат ресторантски услуги.

Манолова каза, че сега най-сериозен е размерът са таксите, свързани с издаването на разрешения за строеж. Това е началото на всеки инвестиционен процес и според мен би следвало да се започне с облекчаването през следващата година на такива режими, които касаят много хора, добави депутатът от Коалиция за България.  По думите й  това означава много сложната процедура за издаване на разрешително за строеж да бъде унифицирана и облекчена, така че по този начин ще бъде облекчен инвестиционния процес и гражданите, които извършват строителство за собствени нужди.

Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев от своя страна заяви след срещата, че бизнесът очаква с новата методика разходите за административни такси да намалеят. Велев подчерта, че звеното за по- добро регулиране в МС вече е сформирано и работи. Той съобщи още, че е одобрена концепция за нов закон за нормативните актове, в който ще бъде регламентиран процеса на създаване на нормативни актове и оценка предварително на въздействието, които биха имали те върху бизнеса.

Следващата година ще има ежемесечни регулярни срещи, на които да бъде анализирано свършеното по темата.