Здравеопазване

Цел: Достъпни здравни грижи за всеки. Прозрачност и контрол на финансирането

Мерки:

  1. Премахване статута на търговски дружества на болниците;
  2. Въвеждане на „защитено лечебно заведение“ в отдалечените и планински райони;
  3. Гарантирано достойно заплащане на труда в здравеопазването чрез остойностяването му за ангажираните в сектора;
  4. Безплатни целеви стипендии за редовни специализанти и интензивно финансиране на специализации в чужбина и осигуряване на работно място в здравната система на страната;
  5. Намаляване на ДДС върху лекарствените продукти и медицинските изделия на 9%;
  6. Безплатни лекарства за деца до 14 годишна възраст;
  7. Контрол върху обществените средства за здравеопазване чрез централизиран търг за доставка на лекарствата от реимбурсния списък и на медицинските изделия, провеждан на годишна база;
  8. Електронно интегрално здравно досие, съдържащо цялата информация за пациента във всеки етап от живота му.

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи