Върховенство на правото и борба с корупцията

Цел: Отстраняване на политическото влияние върху съдебната система, недосегаемостта на висши длъжностни лица и двойния стандарт в прокуратурата. Въвеждане на европейски стандарти за защита на правата на гражданите

Мерки:

 1. Налагане на съдебен контрол върху актовете на главния прокурор;
 2. Нова съдебна карта, гарантираща равен достъп до правосъдие, бърз и справедлив процес, уравновесено натоварване на работата на съдилищата;
 3. Закриване на специализираните съд и прокуратура;
 4. Нов закон, структура, функции и правомощия на Антикорупционната агенция;
 5. Превръщане на Министерство на правосъдието в основен център за планиране и осъществяване на реформи. Създаване на Съвет по криминологични изследвания към Министерство на правосъдието;
 6. Законодателен процес, недопускащ лобистки и корупционни текстове;
 7. Законопроектите на народни представители да подлежат на изискванията за публичност и обществено обсъждане на тези от Министерски съвет;
 8. Задължително мотивиране и обосновка  на предложенията за промени преди второ гласуване чрез промени в Правилника на Народното събрание;
 9. Ясни правила и активна дейност на Съвета по законодателство към парламента и задължително търсене на становища при промени в Конституцията и кодексите;
 10. Съответствие на конфискацията на „необяснимо богатство“ със стратегията на ЕС, че „престъпността не си струва“‘;
 11. Включване на съдилищата и Конституционния съд в ефективен национален механизъм за защита на човешките права;
 12. Разширяване на правомощията на омбудсмана и Висшия адвокатски съвет да сезират Конституционния съд;
 13. Реализиране на лична имуществена отговорност на длъжностните лица, които нарушават основните права на гражданите (регресивна отговорност);
 14. Обезщетения за нарушаването на правата, защитени от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, от вреди, причинени от държавата и общините.

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи