Образование и наука

Цел: Гарантирано висококачествено образование и наука. Увеличение на държавното финансиране в сектора на най-малко 5% от БВП

Мерки за средното образование:

 1. Премахване на делегираните бюджети. Бюджетно финансиране само за държавни и общински училища;
 2. Ревизия на учебните програми и учебното съдържание;
 3. Създаване на единен електронен регистър за образователния статус на всяко дете и ученик. Обхващане на всички, подлежащи на задължително образование в системата;
 4. Осигуряване на безплатни детски ясли и градини;
 5. Подобряване на материалните условия във всички детски градини и училища;
 6. Утвърждаване на учителската професия като регулирана професия под контрола и закрилата на държавата;
 7. Ежегодно увеличение на учителските заплати и поддържане на нивото им над средната работна заплата за страната с цел осигуряване на достоен доход.
   

Мерки за висшето образование и наука. Връзка между образование и икономика:

 1. Система за държавно финансиране на висшите училища, обвързано с резултатите от обучението и изследванията;
 2. Държавно финансиране за университети за научни изследвания и иновации и трансформацията им в изследователски университети;
 3. Активно участие на държавата в планирането и развитието на човешките ресурси. Създаване на Национална карта „Образование - икономика“, изработена от държавата, общините, синдикатите, браншовите организации и бизнеса;
 4. Работеща система за финансово стимулиране и кредитиране на студентите и докторантите;
 5. Развитие на центрове за върхови технологии, научна и развойна дейност, технологичен трансфер. Цифровизация на образованието и свързването му с икономиката.

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи