Култура

Цел: Запазване и развитие на българската култура. Свобода на медиите

Мерки:

 1. Утвърждаване на принципа на демократизъм в културата и медиите като водещ за свободата на словото и художественото творчество;
 2. Устойчиво културно развитие, гарантирано от не по-малко от 1% от БВП чрез бюджета на Република България;
 3. Равнопоставеност на финансирането на творците от държавните, общинските и частните културни организации от публичния ресурс;
 4. Укрепване на музейната, библиотечната и читалищната мрежа чрез разширяване на целевите национални програми за подкрепа на художественото слово „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ и „Глобални библиотеки“. Реален виртуален достъп до техните фондове;
 5. Реконструкция, разширяване и обогатяване на материалната база на културните институти и държавните медии;
 6. Работа с финансовите инструменти на ЕС и ЮНЕСКО. Включване на повече обекти по приоритетите „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и „Устойчиво развитие на туризма“ в Оперативна програма „Регионално развитие“;
 7. Промени в медийното законодателство при широко обществено обсъждане с участието на всички заинтересовани професионални общности;
 8. Изработване на общовалидни критерии за финансиране на медиите с държавни и европейски средства, което да се извършва прозрачно, отчетно и без съмнения за политическо влияние;
 9. Въвеждане на законови минимуми за отразяване в медиите на български продукции (филми, музика и др.);
 10. Закон за защита и употреба на българския език, писменост и книжовност;
 11. Осъвременяване на Закона за културното наследство и наредбите към него;
 12. Закон за сценичните изкуства;
 13. Законодателно регламентиране на меценатството, на обществените фондове и публично-частното партньорство в сферата на културата;
 14. Активно ангажиране и финансиране на работещите в читалищата за участие в процеса на възпитание на подрастващите;
 15. Разработване на правна възможност приходите от творческата дейност в държавните и общинските културни институти да остават в тях;.
 16. Увеличаване на заплатите на читалищните, библиотечните и музейните работници.

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи