Фискална политика

Цел I: Фискална стабилност за устойчиво социално-икономическо развитие

Цел II: Възстановяване на доверието в социално- и здравноосигурителната система

Цел III: Прозрачно и ефективно управление на европейските фондове и програми

Мерки:

  1. Предвидимост и устойчивост на данъчно-осигурителната система. Всяка промяна в правилата на облагане ще са предмет на задълбочена обществена дискусия и предварителна подготовка на администрацията;
  2. Намаляване на ставките на ДДС за храни и лекарства;
  3. Облекчаване на данъчната тежест чрез въвеждане на семейно подоходно облагане;
  4. Справедливо облагане на доходите на гражданите, които получават над 3600 лв. месечно;
  5. Въвеждане на прогресивно подоходно облагане и премахване на плоския данък;
  6. Равно данъчно третиране на доходите от дивиденти и ликвидационни дялове с данъчните ставки върху доходите от труд;
  7. Фискална децентрализация чрез преминаване към програмно бюджетиране на местно ниво и прозрачност на местните финанси;
  8. Ефективност и прозрачност на финансите и управлението на общинските предприятия и общинската собственост;
  9. Преразпределение на част от данъка върху доходите на физическите лица в полза на общините.

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи