България в Европейския съюз

Цел: България в ядрото, а не в периферията на Европейския съюз. Недопускане прилагането на двойни стандарти и развитие на Съюз на две (и повече) скорости

Мерки:

 1. Ефективно оползотворяване на всички инструменти и целия потенциал на финансовия пакет „Следващо поколение ЕС“;
 2. Активно участие в изпълнение на целите на Механизма за възстановяване и устойчивост чрез стратегически-ориентиран национален план за реформи и тяхното реализиране;
 3. Активно участие на България в изграждането на европейски социален съюз, подкрепен от нов икономически модел на развитие и растеж за преодоляване на неравенствата и преход към зелена и цифрова икономика;
 4. България трябва да продължи да настоява за приемане без допълнителни условия в Шенгенското пространство;
 5. Влизане в Еврозоната само при пълни гаранции за доходите и спестяванията на българските граждани;
 6. Единен ЕС в процеса по „Брекзит“, който не допуска отклонение от принципите на единния пазар, защита правата на европейските граждани и социалните права на българите във Великобритания. България да стартира подготовка за своевременно договаряне на двустранни спогодби с Обединеното кралство в сферите от взаимен интерес;
 7. Силна и ефективна Кохезионна политика и след 2020 г. за ограничаване на регионалните дисбаланси;
 8. Европейски съюз на младите – по-добър живот и активно демократично участие на бъдещите поколения;
 9. Европейски съюз като самостоятелен фактор в глобалната политика, който развива Обща външна политика и политика на сигурността
 10. Активна българска позиция за актуализиране на Източното партньорство като ключов инструмент за развитие на отношенията с източните съседи на ЕС;
 11. Осъвременяване на процедурата по изработването на българските позиции при подготовката на решения в рамките на ЕС и НАТО и отчитане на специфичните български национални интереси.

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи